DANZIG IV

BRAND NEW GOD - CAŁKOWICIE NOWY BÓG LITTLE WHIP - MAŁA CHŁOSTA CAN'T SPEAK - NIE POTRAFIĘ POWIEDZIEĆ ANI SŁOWA GOING DOWN TO DIE - SPADAJĄC W OTCHŁAŃ ABY UMRZEĆ UNTIL YOU CALL ON THE DARK - DOPÓKI NIE WEZWIESZ CIEMNOŚCI DOMINION - DOMINACJA BRINGER OF DEATH - TEN CO NIESIE ŚMIERĆ SON OF THE MORNING STAR - SYN PORANNEJ GWIAZDY I DON'T MIND THE PAIN - NIE MAM NIC PRZECIWKO CIERPIENIU STALKER SONG - PIOSENKA PRZEŚLADOWCY LET IT BE CAPTURED - NIECH TO BĘDZIE ZACHOWANE

DANZIG III - HOW THE GODS KILL

GODLESS - BEZBOŻNIK ANYTHING - COKOLWIEK, WSZYSTKO BODIES - TRUPY HOW THE GODS KILL - JAK ZABIJAJĄ BOGOWIE DIRTY BLACK SUMMER - BRUDNE CZARNE LATO LEFT HAND BLACK - CZARCIA ŁAPA HEART OF THE DEVIL - SERCE DIABŁA SISTINAS DO YOU WEAR THE MARK - CZY NOSISZ NA SOBIE ZNAMIĘ WHEN THE DYING CALLS - KIEDY ŚMIERĆ WZYWA

GLENN DANZIG

burning skull

Glenn Danzig - one of the greatest individuals in the rock music history. He turned up on the stage for the first time when he was 17. It took place with such bands as SAMHAIN and MISFITS (The frontman was Glenn Danzig). Then Danzig became famous among NYC underground rock fans. In the early 1980s MISFITS was the only band which combined punk rock with occultism. Among MISFITS fans were the members of a heavy metal band METTALICA - mega stars nowadays!!! They were wearing MISFITS T-shirts those times. METALLICA did not forget about this fascination, recording a few covers by MISFITS (e.g. "Die, Die my Darling") on their CD "Garage Inc." Some day Glenn Danzig abandoned "his sinking ship" called MISFITS and set up his own band-DANZIG. The Rock Temple contains lyrics (see both left and right side of this page) of all four CDs by this very contradictory persona in the world of rock music. Glenn Danzig is neither a satanist nor a catholic. He is rather a perfect poet who is touching the darkest side of human existence. Evil has always existed and everyone must be aware of this fact. It cannot be ignored. Libido, sexism, intolerance, stupidity, narrow-mindness, hatred, jealousy, insincerity, anxiety, egotism, selfishness, impurity, betrayal, infidelity are grounded in our personality from the beginning of entire human race. So, I am presenting these lyrics here not to encourage satanism but to make the people conscious of this dim image. I could find another reason. Let those lyrics be a challenge to fight the evil spirit inside all of us. If you want more info check out:

linksDANZIG VERY COOL SITE

spell book

CAUTION:The lyrics are full of taboo words and refer to the problems children must not be involved in, so if you are under 18 you are not allowed to read this and your parents should take the responsibility for your choice!!!!!

Glenn Danzig - jedna z największych indywidualności w historii muzyki rockowej. Pojawił się po raz pierwszy na scenie kiedy miał 17 lat. Miało to miejsce z takimi kapelami jak SAMHAIN i MISFITS (frontmanem był właśnie Glenn). Potem Danzig zdobył sławę wśród fanów muzyki podziemnej miasta New York (NYC). Na początku lat 80. XX wieku MISFITS był jedynym zespołem, który łączył punk rock z okultyzmem. Wśród fanów MISFITS byli także członkowie słynnej współcześnie grupy heavy metalowej METALLICA. W tamtych czasach muzycy METALLICA nosili koszulki z logo zespołu MISFITS. METALLICA nie zapomniała o tej fascynacji, nagrywając kilka cover'ów MISFITS (np. "Die, Die my Darling") na płycie "Garage Inc." Pewnego dnia Glenn Danzig opuścił "tonący okręt" zwany MISFITS i założył swój zespół DANZIG. Świątynia prawdziwego rocka zawiera teksty (patrz łącza po lewej i prawej stronie) pochodzące ze wszystkich czterech płyt CD tej kontrowersyjnej persony w świecie muzyki rockowej. Glenn Danzig nie jest ani satanistą, ani katolikiem. Jest raczej doskonałym poetą, który porusza najciemniejsze zakątki istnienia człowieka. Zło zawsze istniało i wszyscy powinni być świadomi tego faktu. Nie można tego ignorować. Libido, seksizm, nietolerancja, głupota, zawężenie horyzontów myślowych, nienawiść, zazdrość, nieszczerość, lęk, egotyzm, egoizm, nieczystość, zdrada, niewierność są zakorzenione w osobowości od początku ludzkości. Tak więc prezentuję tutaj te teksty nie po to, aby propagować satanizm, ale po to, by sprawić żeby ludzie byli świadomi tego mrocznego obrazu. Można by znaleźć jeszcze jeden powód. Niech te teksty będą dla nas wyzwaniem aby walczyć ze złem w naszym wnętrzu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego artysty to sprawdź łącze:

linksDANZIG VERY COOL SITE

spell book

UWAGA: Teksty są pełne wulgaryzmów i odnoszą się do problemów ludzi dorosłych, tak więc jeśli nie masz 18 lat nie powinieneś ich czytać, a rodzice powinni przejąć odpowiedzialność za to, że uzyskałeś, będąc niepełnoletnim, dostęp do tych wierszy!!!

THE LYRICS TRANSLATED INTO POLISH BY PIOTR ALFRED GINDRICH, 1998. LAST UPDATED IN 2022 © Back/Powrót