Plaster caster ("Love gun",1977)

Plaster caster*

Baby's getting anxious, the hour's getting late
The night is almost over, she can't wait

Oh, things are complicating, my love is in her hands
And there's no more waiting, she understands

The plaster's gettin' harder and my love is perfection
A token of my love for her collection, her collection

Plaster caster, grab a hold of me faster
And if you wanna see my love, just ask her
And my love is the plaster
And yeah, she's the collector
She wants me all the time to inject her

The plaster's gettin' harder and my love is perfection
A token of my love for her collection

Plaster caster, plaster caster
Grab a hold of me faster, plaster, faster
And if you wanna see my love, just ask her, ask her
Go on, ask her

The plaster's gettin' harder and my love is perfection
A token of my love for her collection, her collection

Plaster caster, plaster caster
Grab a hold of me faster, plaster, faster
If you wanna see my love, just ask her, ask her

Plaster caster, plaster caster
She wants my love to last her, last her, last her
And she calls me by the name of master, master

Plaster caster, plaster caster
Grab a hold of me faster, plaster, faster
If you wanna see my love, just ask her, ask her

Plaster caster, plaster caster
Grab a hold of me faster, plaster, faster
And if you wanna see my love, just ask her, ask her
Plaster caster, plaster caster

*- "Plaster Caster" may refer to legendary artist and groupie, Cynthia Plaster Caster who is famous for plaster casting the penises of rock stars, including, most notoriously, Jimi Hendrix

Plaster caster*

Ukochaną ogarnia niepokój, robi się coraz później
Już prawie świta, ona nie może już czekać

Oh, sprawy się komplikują, moja miłość jest w jej rękach
I nie da się już dłużej czekać, ona rozumie

Forma gipsowa twardnieje i moja miłość pasuje idealnie
Okaz mojej miłości do jej zbiorów, jej zbiorów

Kolekcjonerko odlewów gipsowych, chwyć mnie szybciej
I jeśli chcesz ujrzeć moją miłość, to tylko ją zapytaj
I moja miłość jest jak forma gipsowa
I taak, ona jest kolekcjonerką
Ona chce żebym wytryskał w niej cały czas

Forma gipsowa twardnieje i moja miłość pasuje idealnie
Okaz mojej miłości do jej zbiorów

Kolekcjonerko odlewów gipsowych, kolekcjonerko odlewów gipsowych
Chwyć mnie szybciej, kolekcjonerko, szybciej
I jeśli chcesz ujrzeć moją miłość, to tylko ją zapytaj, zapytaj ją
No nie zniechęcaj się, zapytaj ją

Forma gipsowa twardnieje i moja miłość pasuje idealnie
Okaz mojej miłości do jej zbiorów, do jej zbiorów

Kolekcjonerko odlewów gipsowych, kolekcjonerko odlewów gipsowych
Chwyć mnie szybciej, kolekcjonerko, szybciej
I jeśli chcesz ujrzeć moją miłość, to tylko ją zapytaj, zapytaj ją

Kolekcjonerka odlewów gipsowych, kolekcjonerka odlewów gipsowych
Ona chce żeby wystarczyło jej mojej miłości, wystarczyło jej, wystarczyło jej
I ona odnosi się do mnie jak do swojego pana

Kolekcjonerko odlewów gipsowych, kolekcjonerko odlewów gipsowych
Chwyć mnie szybciej, kolekcjonerko, szybciej
I jeśli chcesz ujrzeć moją miłość, to tylko ją zapytaj, zapytaj ją
Kolekcjonerka odlewów gipsowych, kolekcjonerka odlewów gipsowych

*- "Plaster Caster" może odnosić się do legendarnej artystki i "groupie", Cynthii Plaster Caster, która słynie z tworzenia odlewów gipsowych penisów gwiazd rocka, w tym najbardziej znanego takiego odlewu członka Jimmiego Hendrixa

Copyright by KISS
Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2014