SOUL ON FIRE

Angels fall to earth
World heats down
Cool Now your heart is cold
Waiting on the summer
Of my soul
Devil-girl you must burn
Burn at the touch Of autumn’s breath
Burn that heart of cold
Simmering in the samhain Of my soul
Gotta wait On the samhain of my soul
Gonna bring your world
Down in fire
Angels fall to earth
World heats down
Oh now your heart is cold
Waiting on the summer Of my soul
Gotta wait On the samhain of my soul
Gonna bring your world
Down in fire
Come wrap my love in your house of ice
Melt you down more than once or twice
Make you shake till worlds align
See your body tremble w/blood on fire
Cause the season in my veins
Will end your world
To the season of the flame you must pray and learn
Change all the things that you’ve ever seen
Change all vision
Kill all endings

DUSZA W OGNIU

Aniołowie spadają na ziemię
Świat jest rozżarzony do czerwoności
Chłód Teraz twoje serce jest zimne
Czekając na lato mojego serca
Dziewczyna-diablica musi spłonąć
Niech spłonie za dotknięciem pierwszego tchnienia jesieni
Niech spłonie to serce z lodu
Gotując się w samhainie mojej duszy
Muszę czekać na samhainie mojej duszy
Zniszczę twój świat w ogniu
Aniołowie spadają na ziemię
Świat jest rozżarzony do czerwoności
Oh teraz twoje serce jest zimne
Czekając na lato mojego serca
Muszę czekać na samhainie mojej duszy
Zniszczę twój świat w ogniu
Chodź owiń moją miłość w twoim domu z lodu
Stopi cię więcej niż raz lub dwa
Sprawi, że będziesz drżał aż światy dojdą do porozumienia
Widzisz twoje zakrwawione ciało drgające w ogniu
Ponieważ czas ognia w moich żyłach
Położy kres twojemu światu
Do czasu płomieni musisz modlić się i uczyć
Zmień wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek widziałeś
Zmień całą wizję spraw
Olej wszystkie końcówki, zakończenia

DANZIG LYRICS
Copyright by Glenn Danzig