Too close to stab ("Dizzy Mizz Lizzy", 1994)

Too close to stab

Lookin' out my window for my old mind
And any way the wind blows any way is fine
You won't see no yellow leaves in the rain
I can't find no piece of mind in the rain

Lookin' out that window for my old mind
And anywhere that girl goes any place is fine
Sittin' still so you won't kill in the rain
Goin' down to psycho town in the rain
Lookin' out that window for my old mind

You cannot stab me baby

When you're standing so close

Got to keep my distance gotta play it cool
Protecting my resistance ain't nobody's fool
You won't see no yellow leaves in the rain
I can't find no piece of mind in the rain
Lookin' out that window for my old mind

You cannot stab me baby

When you're standing so close

Zbyt blisko na pchnięcie nożem

Wciąż wyglądam przez moje okno gdyż mój umysł zestarzał się
I zawsze gdy zawieje wiatr, to zawsze jest (mi) dobrze
Nie ujrzysz żadnych pożółkłych liści gdy pada deszcz
Gdy pada deszcz, nie mogę zdobyć się choćby na kilka słów

Wciąż wyglądam przez moje okno gdyż mój umysł zestarzał się
I gdziekolwiek udaje się ta dziewczyna, tam jest pięknie
Siedzę spokojnie, tak więc nie zabijesz (nikogo) gdy pada deszcz
Wciąż wyglądam przez moje okno gdyż mój umysł zestarzał się

Nie możesz pchnąć mnie nożem kochanie

Kiedy stoisz tak blisko (mnie)

Ty musisz zachować dystans wobec mnie musisz zachować spokój
(Myślisz, że) podtrzymywanie mojego oporu (sprawia), że głupich nie sieją, a oni sami się rodzą
Ty nie ujrzysz żadnych pożółkłych liści gdy pada deszcz
Gdy pada deszcz, nie mogę zdobyć się choćby na kilka słów
Wciąż wyglądam przez moje okno gdyż mój umysł zestarzał się

Nie możesz pchnąć mnie nożem kochanie

Kiedy stoisz tak blisko (mnie)

© Tim Christensen