"0 + 2 = 1"

0 + 2 = 1

O + 2 = 1

Race that to the finish line at a dead run.
Life is short and love is fleeing---
Before these masks, haloed with snakes,
Hissing like rain on the pavement,
The blind are deafened and the lame are made dumb,
For that queer equation this is the sum:

O + 2 = 1

O + 2 = 1

Before the feast, chops on the block!
A word, to the wise, is a fork into flesh.
Everything stretched under God's great hand:
A mouth to a breast, an axe to a tree,
The hoot of an owl in the dreams of a mouse---
count on your fingers, it's the rule of the thumb, but
O + 2 = 1

O + 2 = 1

Yes and no are like day and night,
One breaks as the other is falling.
Question the answers, stir the solutions,
In the end, for light, you must burn your conclusions;
Night and darkness love silence above all,
Not the equations of sun-loving apes,
Or their prayers for the dead of a world that's to come---
O + 2 = 1

O + 2 = 1

It may not be nice, it may not be fun,
It may just be a halo of hissing snakes.
But if nothing is something, if to rise is to fall,
Then a child needs a name like a corpse needs a pall---
Nonsense is better than no sense at all.
Hail to the lies by which all truths are hounded!
The murder is done, the temple is founded.
Where the current is grounded its circuitry hums:
O + 2 = 1

(The events are the same, in a different chain
for the myth of logic and its heros:
1 - 2 = ?)

measure
At the end of the road
At the lip of the hole
X marks the spot

0 + 2 = 1

0 + 2 = 1

Ścigaj się aż zobaczysz linię finiszu podczas śmiertelnego biegu
Życie jest krótkie a miłość ucieka---
Przed tymi maskami, nad którymi widać aureolę w kształcie węży
Syczących jak krople deszczu spadające na chodnik,
Ślepi zostali ogłuszeni a kalecy zostali ogłupieni,
W tym dziwacznym równaniu suma wynosi:
0 + 2 = 1

0 + 2 = 1

Przed ucztą, wiszą kawały mięsa
Jedno słowo wystarczy mądremu, jest jak widelec wbijany w mięso
Wszystko rozciąga się pod wielką prawicą Boga:
Od gęby do piersi, od siekiery do drzewa,
Mysz śniąca o huczącym głosie sowy
policz to na palcach, na chłopski rozum, jednak
0 + 2 = 1

0 + 2 = 1

odpowiedzi "tak" i "nie" są jak dzień i noc
Dzień zaczyna się, gdy kończy się noc
Poddaj w wątpliwość uzyskane odpowiedzi, poszukaj rozwiązań problemu,
W końcu, by być oświeconym, musisz spalić wszystkie notatki z zapisanymi wnioskami
Noc i ciemność uwielbiają przede wszystkim ciszę,
A nie podawane przez kochające słońce małpy człekokształtne rozwiązania,
Czy też odmawiane modlitwy za zmarłych tego świata co daje w sumie—
0 + 2 = 1

0 + 2 = 1

To może nie być miłe, to może nie być zabawne
To może być po prostu aureola w kształcie syczących węży
Ale jeśli niebyt jest bytem, jeśli wzlot jest upadkiem,
Wtedy dziecko musi mieć imię, jak zwłoki muszą mieć trumnę
Bezsens (nonsens) wyraża to lepiej niż brak jakiegokolwiek sensu
Powitaj kłamstwa, które ukrywają całą prawdę!
Dokonano zabójstwa, wybudowano świątynię
Obwód uziemienia prądu to równanie:
0 + 2 = 1

Reakcje zachodzą takie same, w różnych łańcuchach przyczynowo-skutkowych
aby podtrzymać mit logiki i jego wyznawców:
1 – 2 = ?

Odmierz odległość stąd
Aż do miejsca, w którym kończy się ta droga
Do górnej krawędzi tego otworu
Miejsce to oznaczono symbolem niewiadomej X
Jak miejsce parkingowe kopertą

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO