Crazy nights cover

KISS - "CRAZY NIGHTS" (1987)

After the "Asylum" tour was over in April 1986, KISS members realized that it would do them good to take a vacation. Hence, the band had not been playing for 10 months (both at concerts and in a recording studio). After nearly a year of rest all four KISS musicians: Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick and Eric Carr got in touch with Ron Nevision to produce their next studio album - "Crazy Nights". Its original title was "Who Dares Wins", but they did not approve that name. The new LP was released in September, 1987.
When I heard the music from "Crazy Nights" for the first time, I was astounded by it. Thus, you need to listen to this LP a few times to make the best of it.
In general, "Crazy Nights" is completely different from "Animalize" and "Asylum". Those two LPs which came out before "Crazy Nights" (in 1984 and 1985, respectively) did not make us listen to any catchy songs or great hits (except for Tears Are Falling or Heaven's on Fire). Nonetheless, "Crazy Nights" is not so good in comparison to the next studio album - "Hot in The Shade". In my view "Crazy Nights" is more "pop rock" than "real heavy metal rock" LP. The music that can be heard while listening to certain songs of "Crazy Nights" can be regarded as similar to the sound of pop music played by many extremely popular bands such as: ASIA, RAINBOW, JOURNEY, BOSTON or even WHITESNAKE. The classic examples could be: I'll Fight Hell to Hold You (composed by Paul Stanley, Adam Mitchell and Bruce Kulick); My Way (authored by Paul Stanley, Desmond Child and Bruce Turgon); Reason to Live (created by Paul Stanley and Desmond Child); Turn on The Night (Paul Stanley and Diane Warren). Producing those melodic songs KISS might have reached for the new fans of pop music. But their old fans who were addicted to a tougher and heavier sound would be slightly shocked. Fortunetely, there are also harder songs on this album. Those who are fond of heavy metal should be fancy with such tracks as: Bang, Bang You; No, No, No; When Your Walls Come Down; Hell or High Water; Thief in The Night; Crazy, Crazy Nights.
My favourite songs from this album are: Good Girl Gone Bad and Thief in The Night. Both were created by Gene Simmons in cooperation with other songwriters (Davitt Sigerson, Peter Diggins and Mitch Weissman).
The lyrics concern:

KISS - "ZWARIOWANE NOCE" (1987)

Po zakończeniu trasy koncertowej promującej płytę "Asylum" ("Azyl") w kwietniu 1986 roku członkowie KISS uświadomili sobie, że dobrze zrobiłby im urlop. Stąd zespół nie grał przez 10 miesięcy (zarówno na koncertach, jak i w studiu nagrań). Po blisko roku odpoczynku wszyscy czterej muzycy KISS: Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick oraz Eric Carr skontaktowali się z Ronem Nevisionem, aby wyprodukować ich następną płytę studyjną - "Crazy Nights" ("Zwariowane Noce"). Początkowo nosił on tytuł "Who Dares Wins", ale oni nie zaakceptowali tej nazwy. Nowy longplay został wydany we wrześniu 1987 roku.
Kiedy usłyszałem muzykę z "Crazy Nights" po raz pierwszy, to byłem zdumiony. Zatem należy posłuchać tej płyty kilka razy, aby zrobić z niej najlepszy użytek.
Ogólnie rzecz biorąc "Crazy Nights" to zupełnie inna płyta niż "Animalize" i "Asylum". Te dwie płyty, które wyszły przed "Crazy Nights" (odpowiednio w roku 1984 i 1985) nie kazały nam słuchać żadnych chwytliwych dla ucha piosenek czy też wielkich przebojów (z wyjątkiem Tears Are Falling lub Heaven's on fire). Niemniej jednak, "Crazy Nights" nie jest tak dobrym albumem w porównaniu do ich następnego studyjnego albumu - "Hot in The Shade" ("Najciemniej pod latarnią"). Moim zdaniem "Crazy Nights" jest bardziej płytą pop rockową niż prawdziwym albumem heavy metalowym. Muzykę jaką słyszymy słuchając pewnych wybranych utworów z "Crazy Nights" można uznać za przypominającą brzmieniem wiele bardzo popularnych zespółow rockowych takich jak: ASIA, RAINBOW, JOURNEY, BOSTON lub nawet WHITESNAKE. Klasycznymi przykładami mogą być: I'll Fight Hell to Hold You (utwór skomponowany przez Paula Stanleya, Adama Mitchella i Bruce'a Kulicka); My Way (autorami tego kawałka byli Paul Stanley, Desmond Child i Bruce Turgon); Reason to Live (dzieło Paula Stanleya i Desmond Child); Turn on The Night (Paul Stanley i Diane Warren). Podejmując się produkcji tych melodyjnych utworów KISS mogli pozyskać nowych fanów dla swojej popowej muzyki. Jednak starzy fani, którzy byli entuzjastami mocniejszego i cięższego brzmienia mogli być troszkę zaszokowani. Na szczęście, na tym albumie są także cięższe utwory. Wielbiciele heavy metalu powinni polubić takie kawałki jak: Bang, Bang You; No, No, No; When Your Walls Come Down; Hell or High Water; Thief in The Night; Crazy, Crazy Nights.
Moimi ulubionymi utworami z tej płyty są: Good Girl Gone Bad i Thief in The Night. Oba kawałki stworzył Gene Simmons we współpracy z innymi twórcami takimi jak: Davitt Sigerson, Peter Diggins i Mitch Weissman.
Teksty z tej płyty dotyczą:

THE NEW CRAZY NIGHTS WEBSITE / NOWA STRONA CRAZY NIGHTS

KISS HOMEPAGE