Asylum cover

KISS - "ASYLUM" (1985)

Since "Animalize" had been released, KISS fans were getting more and more confused about both the band's music and the final line-up. It was dead certain that Gene, Paul and Eric would play for KISS as long as they could. But, Mark St.John who contributed on "Animalize" as one of the guitarists was not able to stay with the band any longer. His disease could have been amongst the reasons for that. Therefore, a new lead guitarist whose name was Bruce Kulick joined KISS and he filled in for Mark. It felt like Bruce was a permanent member of the band. In addition, his surname "Kulick" might look familiar, especially to the Poles.
In July, 1985 KISS musicians went into the famous Electric Lady Studios at New York City to record their thirteenth album called "Asylum" (excluding compilations and live albums). Unfortunetely, it was hard to admit that "13" would be their lucky number. The music was not so impressive as it might have been expected.
"Asylum" is a heavy metal album with just one big hit Tears Are Falling. It is created by Paul Stanley who has been always famous for writing highly melodic songs. As Robert V. Conte noted the video clip of Tears Are Falling became very popular on MTV on its Dial MTV Show in the middle of the 1980s.
The nine tracks which remain are not smashing or breathtaking. Those songs which stand out from the rest are: Who Wants to Be Lonely, Uh!All Night, I'm Alive, Secretly Cruel and Radar for Love. The first couple of songs is a great team effort of Paul Stanley, Desmond Child and Jean Beauvoir. The song I'm Alive is the child of Paul Stanley, Bruce Kulick and Desmond Child. The fourth track is the best piece of song writing by Gene Simmons on the whole LP. The last but not least is the effect of Paul Stanley and Desmond Child collaboration on searching for a new dimension of love.
The lyrics of "Asylum" deal with the following issues:

KISS - "AZYL" (1985)

Odkąd ukazała się płyta "Animalize"("Zezwierzęcenie"), fani KISS stawali się coraz bardziej zdezorientowani jeśli chodzi zarówno o muzykę zespołu, jak i o jego ostateczny skład osobowy. Było całkowicie pewne, że Gene, Paul i Eric będą grali dla KISS tak długo jak będą mogli. Jednak Mark St. John, który uczestniczył w nagraniu płyty "Animalize" jako jeden z gitarzystów nie był w stanie już dłużej zostać z kapelą. Jedną z przyczyn mogła być jego choroba. Zatem, nowy gitarzysta solowy, który nazywał się Bruce Kulick dołączył do KISS i zastąpił Marka. Wydawało się, że Bruce zostanie stałym członkiem zespołu. Ponadto, jego nazwisko "Kulick" może wyglądać znajomo, zwłaszcza dla Polaków. W lipcu 1985 roku muzycy KISS weszli do słynnego kompleksu studyjnego Electric Lady w Nowym Jorku aby nagrać swój trzynasty album o nazwie "Azyl" (nie licząc kompilacji i albumów koncertowych). Niestety trudno było przyznać, że "13" będzie ich szczęśliwym numerem. Muzyka nie była wcale taka imponująca, jak można by było się spodziewać.
"Asylum" jest albumem heavy metalowym z tylko jednym wielkim hitem Tears Are Falling (Kapią, kapią łzy). Utwór ten jest dziełem Paula Stanley'a, który zawsze słynął z pisania bardzo melodyjnych piosenek. Jak spostrzegł Robert V. Conte video clip Tears Are Falling zyskał wielką popularność w MTV w programie Dial MTV Show w połowie lat 80. XX wieku.
Tych dziewięć pozostałych kawałków nie powala ani nie zapiera dechu w piersiach. Te piosenki, które wyróżniają się czymś spośród reszty na płycie to: Who Wants to Be Lonely, Uh!All Night, I'm Alive, Secretly Cruel i Radar for Love. Pierwsza para piosenek to wspaniały wysiłek zespołu Paul Stanley, Desmond Child i Jean Beauvoir. Utwór I'm Alive jest dzieckiem Paula Stanley'a, Bruce'a Kulicka i Desmond Child. Czwarty kawałek to najlepsza piosenka na całej płycie napisana przez Gene'a Simmonsa. Ostatni, ale nie mniej ważny utwór jest efektem współpracy Paula Stanley'a i Desmond Child w zakresie poszukiwania nowego wymiaru miłości.
Teksty piosenek z "Asylum" dotyczą następujących zagadnień:

THE NEW ASYLUM WEBSITE / NOWA STRONA ASYLUM

KISS HOMEPAGE