Dynasty cover

KISS - "DYNASTY" (1979)

After the marvelous and fabulous group's studio album entitled "Love Gun" had been issued, KISS began to work on their brand new stuff named "Dynasty". Furthermore, it should be noticed that in 1978 all the band's musicians recorded their solo albums. Despite the success of these solo projects, there were rumors flying that the band was about to break up. But finally, on May 23, 1979 "Dynasty" was released. This nine track LP actually made the fans believe in KISS again. In addition, the album included one of the most popular songs regarding their whole professional career (I Was Made for Lovin' You). Its co-writers: Paul Stanley, Vincent Poncia and Desmond Child did their best ever to create such a hit. Moreover, "Dynasty" was famous for the two memorable contributions by Gene Simmons (Charisma, X-ray Eyes). Undoubtedtly, the album has been always known for the two perfect tracks by Ace Frehley (Hard Times, Save Your Love). It needs to be told that just one song composed by Peter Criss and the two co-authors: Vincent Poncia, Stan Penridge (Dirty Livin') can be inspirational as long as it is the exact opposite of the sentimental song Beth which is available on "Destroyer" or "Double Platinum" tracklists.
But, it was actually Peter Criss' behavior that damaged the group's integrity. He seemed to get tired of a rock and roll lifestyle. In such circumstances the band was forced to hire a ghost drummer (Anton Fig) to complete the work on "Dynasty". Anton Fig agreed to stand in for Peter because he collaborated with Ace Frehley. They were working together on the first solo album by "Spaceman".
It was sad that "Dynasty" somehow was a closed chapter in the glorious history of the band. "Dynasty" was the last opportunity to admire all four original members who were singing their songs. In my opinion, this LP will be always associated with the last appearance of Peter Criss - a legendary KISS drummer from the 1970s ("Catman").
In general, "Dynasty" might be regarded as a howling success.
The lyrics make us aware of:

KISS - "DYNASTIA" (1979)

Po wydaniu cudownej i fantastycznej płyty studyjnej zatytułowanej Love Gun ("Pistolet miłości"), KISS rozpoczął pracę nad całkowicie nowym materiałem pod nazwą Dynasty ("Dynastia"). Ponadto należy zauważyć, że w 1978 roku wszyscy muzycy zespołu nagrali swoje albumy solowe. Pomimo że te solowe projekty muzyczne odniosły sukces, słychać było pogłoski, że zespół miał się rozpaść. Jednak w końcu, 23 maja 1979 roku wydano płytę "Dynastia". Ten krążek z 9 utworami sprawił, że fani na nowo uwierzyli w KISS. W dodatku, album ten zawierał jedną z najpopularniejszych piosenek, mając na względzie ich całą profesjonalną karierę (I Was Made for Lovin' You). Współautorzy piosenki: Paul Stanley, Vincent Poncia i Desmond Child uczynili wszystko co w ich mocy, aby wykreować taki hit. Co więcej, "Dynastia" słynęła z dwóch zapadających w pamięć kompozycji Gene'a Simmonsa (Charisma, X-ray Eyes). Niewątpliwie, album był zawsze znany z dwóch idealnych kawałków Ace'a Frehley'a (Hard Times, Save Your Love). Trzeba stwierdzić, że tylko jedna piosenka skomponowana przez Petera Crissa i dwóch współautorów: Vincenta Poncia i Stana Penridga (Dirty Livin') może stanowić inspirację, ponieważ jest dokładnym przeciwieństwem sentymentalnej piosenki pt. Beth, która jest dostępna na listach utworów z albumów Destroyer ("Niszczyciel") lub Double Platinum ("Podwójna Platyna").
Jednak tak naprawdę to zachowanie Petera Crissa zaszkodziło integralności grupy. Wydawało się, że miał on już dość rock and rollowego stylu życia. W zaistniałych okolicznościach zespół był zmuszony do wynajęcia innego perkusisty (Antona Figa), aby dokończyć pracę nad "Dynastią". Anton Fig zgodził się zastąpić Petera, ponieważ współpracował z Acem Frehley'em. Pracowali oni razem nad pierwszym solowym albumem "Przybysza z kosmosu".
To smutne, że album "Dynastia" był w jakiś sposób zamkniętym rozdziałem chwalebnej historii kapeli. "Dynastia" stanowiła ostatnią okazję do podziwiania wszystkich czterech pierwszych członków KISS śpiewających swoje piosenki. Moim zdaniem, ten krążek będzie zawsze kojarzył się z ostatnim występem Petera Crissa - legendarnego pałkera KISS z lat 70. XX wieku ("Człowieka kota").
Ogólnie rzecz biorąc, "Dynastię" można uważać za wielki, oszałamiający sukces.
Teksty piosenek każą nam być świadomymi następujących zagadnień:

THE NEW DYNASTY WEBSITE / NOWA STRONA DYNASTY

KISS HOMEPAGE Piotr Alfred Gindrich. Last Updated in 2023 ©