Smashes, thrashes & hits cover

KISS - "Smashes, thrashes & hits" (1988)

In the end of 1988 KISS issued a new compilation with a fairly odd title: "Smashes, Thrashes & Hits". At that stage in the band's history, it was quite obvious that Paul Stanley, Gene Simmons (senior members) as well as Eric Carr and Bruce Kulick (musicians who joined KISS later) were in shape.
As for the music on that LP, it was appropriate to the title. Each of 15 songs was a hit or even a smashing hit. The opening songs (Let's Put The X in Sex, (You Make Me) Rock Hard) which were written by Paul Stanley and the collaborators (Desmond Child, Diane Warren) could not have been heard anywhere but on that compilation. Those two tracks ascertained us that Paul Stanley was still capable of coming up with new, brilliant ideas. Both songs were pretty good with regard to the tune and lyrics. A song's text - Let's Put The X in Sex told an X-rated sex story which could have been read in "Playboy" or "Hustler". Another one in that couple - You Make Me Rock Hard actually dealt with the similar topic.
The remaining 13 great hits were just picked out from several KISS albums issued between 1974 and 1985. The list of songs together with the albums corresponding to them has been drawn up below.

 1. Love Gun - "Love Gun"(1977)
 2. Detroit Rock City - "Destroyer" (1976)
 3. I Love It Loud - "Creatures of The Night" (1982)
 4. Deuce - "KISS" (1974)
 5. Lick It Up - "Lick It Up" (1983)
 6. Heaven's on Fire - "Animalize" (1984)
 7. Calling Dr. Love - "Rock and Roll Over" (1976)
 8. Strutter - "KISS" (1974)
 9. Beth - "Destroyer" (1976) [but re-recorded in 1988 with Eric Carr vocal]
 10. Tears Are Falling - "Asylum" (1985)
 11. I Was Made for Lovin' You - "Dynasty" (1979)
 12. Rock and Roll All Night - "Dressed to Kill" (1975)
 13. Shout It Out Loud - "Destroyer" (1976)

To sum up, the compilation contains uncommon editions of the most popular songs. For example, another version of Beth (with Eric Carr vocal) is included in a tracklist. Furthermore, the songs which were originally recorded in the 1970s (Love Gun, Detroit Rock City, Deuce, Calling Dr. Love, Strutter, I was made for lovin' you, Rock and Roll All Night, Shout It Out Loud) seemed to sound heavier and harder because the drum beats made by Eric's percussion kit were louder and more distinctive compared to their former drummer - Peter Criss.

KISS - "Przeboje, piosenki na balangę i hity" (1988)

Pod koniec 1988 roku KISS wydali nową kompilację o dość osobliwym tytule: "Smashes, Thrashes & Hits" ("Przeboje, piosenki na balangę i hity"). Na tym etapie w historii zespołu było zupełnie oczywiste, że Paul Stanley, Gene Simmons (najstarsi członkowie grupy) a także Eric Carr i Bruce Kulick (muzycy, którzy dołączyli do KISS później) byli w formie.
Jeśli chodzi o muzykę na tym LP to była ona adekwatna do tytułu. Każda spośród 15 piosenek była hitem lub wielkim przebojem. Utworów otwierających ją (Let's Put The X in Sex, (You Make Me) Rock Hard), które napisał Paul Stanley i jego współpracownicy (Desmond Child, Diane Warren) nie można było ułyszeć na żadnej ich poprzedniej płycie, a tylko na tej kompilacji. Te dwa kawałki zapewniły nas o tym, że Paul Stanley wciąż umiał wprowadzać w życie nowe, kapitalne pomysły. Obie piosenki były całkiem dobre jeśli chodzi o melodię i teksty. Tekst piosenki - Let's Put The X in Sex opowiadał dozwoloną od lat 18 historię o zabarwieniu erotycznym, którą można było przeczytać w magazynach "Playboy" lub "Hustler". Drugi z tej pary utworów - You Make Me Rock Hard właściwie dotyczył tej samej tematyki.
13 pozostałych, wielkich hitów po prostu wybrano z kilku albumów KISS wydanych w latach 1974-1985. Lista piosenek wraz z odpowiadającymi im albumami jest sporządzona poniżej.

 1. Love Gun - "Love Gun"(1977)
 2. Detroit Rock City - "Destroyer" (1976)
 3. I Love It Loud - "Creatures of The Night" (1982)
 4. Deuce - "KISS" (1974)
 5. Lick It Up - "Lick It Up" (1983)
 6. Heaven's on Fire - "Animalize" (1984)
 7. Calling Dr. Love - "Rock and Roll Over" (1976)
 8. Strutter - "KISS" (1974)
 9. Beth - "Destroyer" (1976) [ale ten utwór nagrano ponownie w 1988 roku z wokalem Erica Carra]
 10. Tears Are Falling - "Asylum" (1985)
 11. I Was Made for Lovin' You - "Dynasty" (1979)
 12. Rock and Roll All Night - "Dressed to Kill" (1975)
 13. Shout It Out Loud - "Destroyer" (1976)

Podsumowując, kompilacja ta zawiera rzadkie edycje najpopularniejszych piosenek. Na przykład, inna wersja utworu Beth (z wokalem Erica Carra) została umieszczona na liście piosenek. Ponadto utwory, które początkowo nagrano w latach 70. XX wieku (Love Gun, Detroit Rock City, Deuce, Calling Dr. Love, Strutter, I Was Made for Lovin' You, Rock and Roll All Night, Shout It Out Loud) wydawały się brzmieć mocniej i ciężej, ponieważ uderzenia Erica Carra w bębny jego zestawu perkusyjnego były głośniejsze i bardziej wyraziste w porównaniu z ich poprzednim perkusistą - Peterem Crissem.

KISS HOMEPAGE Piotr Alfred Gindrich. Last Updated in 2022 ©