BREACH "OUTLINES"

Outlines cover

BREACH is a hardcore band which comes from Sweden. The sound of Swedish hardcore is very specific. The band released a few LPs. One of them is entitled "Outlines". The lyrics of this LP might be regarded as "a book of real poetry". As far as our personal matters are concerned we sometimes get astonished, embarrassed, confused, shocked. Finally we just realize that we are in a shit. It is clearly illustrated by the following questions : what can happen between persons who cannot trust each? Where does freedom start? When does the responsibility for all we should care end? What does make us strong or weak: pride, infidelity, ignorance, hatred, love, trust, jealousy, insincerity, certain double standards, enviousness or perhaps something else. BREACH does not answer our difficult questions. They are just observers of our complex reality. There are many solutions to our problems. We are free to choose. But we should believe that every dog has its day.

BREACH to zespół hardcore'owy wywodzący się ze Szwecji. Brzmienie szwedzkiego hardcore jest bardzo specyficzne. Kapela wydała kilka płyt. Jedna z nich jest zatytułowana "Outlines" ("Kontury, zarysy"). Teksty z tej płyty można uznać "za tomik zawierający prawdziwą poezję". Gdy nasze sprawy osobiste są tematem rozważań to my czasami stajemy się zakłopotani, zagubieni, zdziwieni, zaszokowani. W końcu po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, że weszliśmy w gówno. Sytuację tę dobitnie oddają następujące pytania : co może zdarzyć się między dwoma osobami, które nie potrafią zaufać sobie? Gdzie zaczyna się wolność? Gdzie kończy się odpowiedzialność za wszystko, na czym powinno nam zależeć? Co sprawia, że jesteśmy silni lub słabi : duma, niewierność, ignorancja, nienawiść, miłość, zaufanie, zazdrość, nieszczerość, pewna podwójna moralność, zawiść czy też być może coś jeszcze. BREACH nie udzielają nam odpowiedzi na nasze trudne pytania. Są po prostu obserwatorami naszej złożonej rzeczywistości. Istnieje wiele rozwiązań naszych problemów. Jesteśmy wolni mając możliwość dokonania wyboru. Jednak powinniśmy wierzyć w to, że fortuna kołem się toczy.

THE NEW BREACH WEBSITE / NOWA STRONA BREACH