Dressed to kill cover

KISS - "DRESSED TO KILL" (1975)

In Autumn 1974 KISS released their second LP called "Hotter than Hell". It was a very good piece of hard rock music. However, Neil Bogart - Casablanca Records's President was discontented with this band's achievement. One of the reasons for his disappointment was the fact that none of the songs came as a great hit to him. As he would expect much more, he persuaded the musicians of KISS to issue their third LP. He also hoped that KISS would be capable of creating a few big radio hits. In response to the request, the band returned from Los Angeles to New York City in February, 1975. The KISS members spent just a month on the new project. The third LP was named "Dressed to Kill". It was issued on March 19, 1975. Two songs of this LP: She and Love Her All I Can were previously recorded by Gene Simmons, Steve Coronel and Paul Stanley for WICKED LESTER. The remaining eight tracks had not been presented before.
Compared to their debut, self-titled LP and their second record "Hotter than Hell", "Dressed to Kill" seemed to prove that the band was on the right track to excellence, fame and glory. The fans longed for the time when this record would hit the US stores. And when the LP was delivered at their homes they might have been more impressed by it than ever.
"Dressed to Kill" was produced by Neil Bogart and KISS.
The last track Rock and Roll All Nite is the greatest hit. It was composed by Paul Stanley and Gene Simmons - the guys who established KISS. But, in my opinion this album is not famous just for this one song. Much more tracks should be considered admirable.
First, the tracks by Paul Stanley: Room Service, C'mon and Love Me, Anything For My Baby, Love Her All I Can have become legendary.
Second, the only song composed by Ace Frehley (Getaway) is one of the best achievements in Spaceman's career. Surprisingly, Peter Criss also lent his voice to it.
Third, Gene Simmons himself added two pretty good tracks: Ladies in Waiting and Two Timer. We could also pay our attention to Rock Bottom since it might be regarded as a pure pearl by every fan of hard rock. The song was written by Paul Stanley and Ace Frehley.
Taking ino account the lyrics of "Dressed to Kill", they pertain to the following topics:

KISS - "WYSTRZAŁOWO UBRANY" (1975)

Na jesieni, w 1974 roku KISS wydał swój drugi long play pod tytułem "Hotter than Hell" ("Bardziej gorąco niż w piekle"). Była to bardzo dobra porcja muzyki hard rockowej. Jednak, Neil Bogart - prezes wytwórni "Casablanca Records" nie był zadowolony z tego osiągnięcia zespołu. Jednym z powodów jego rozczarowania był fakt, że żadna z piosenek na tym albumie nie była według niego wielkim przebojem. Jako że spodziewał się, że zespół da z siebie dużo więcej, on przekonał muzyków KISS aby wydali swoją trzecią płytę. On miał także nadzieję na to, że KISS będzie w stanie stworzyć kilka wielkich hitów dla rozgłośni radiowych. W odpowiedzi na prośbę, zespół wrócił z Los Angeles do Nowego Jorku w lutym 1975 roku. Członkowie KISS spędzili tylko miesiąc pracując nad nowym projektem. Ich trzecia płyta została zatytułowana "Dressed to Kill" ("Wystrzałowo ubrany"). Została ona wydana 19 marca 1975 roku. Dwie piosenki z tej płyty były poprzednio nagrane przez Gene'a Simmonsa, Steve'a Coronela i Paula Stanley'a dla kapeli WICKED LESTER. Pozostałych osiem utworów nie było wcześniej zaprezentowanych na żadnej płycie.
W porównaniu z ich debiutancką płytą oraz ich drugą płytą "Hotter than Hell", płyta "Dressed to Kill" chyba udowodniła, że kapela znajduje się na dobrej drodze ku doskonałości, sławie i chwale. Fani zespołu czekali z niecierpliwością na moment kiedy płyta pojawi się w amerykańskich sklepach. I kiedy płyta trafiła pocztą do ich domów, to być może byli oni pod większym wrażeniem niż kiedykolwiek przedtem.
Płyta "Dressed to Kill" została wyprodukowana przez Neila Bogarta i KISS.
Ostatni utwór Rock and Roll All Nite jest wielkim hitem. Został skomponowany przez Paula Stanley'a i Gene'a Simmonsa - czyli przez ludzi, którzy założyli KISS. Jednak, w moim odczuciu ten album nie słynie tylko z tego jednego utworu. Dużo więcej utworów z tej płyty powinno się uznać za godnych podziwu.
Po pierwsze, kawałki autorstwa Paula Stanley'a: Room Service, C'mon and Love Me, Anything For My Baby, Love Her All I Can stały się legendą.
Po drugie, jedyna piosenka skomponowana przez Ace'a Frehley'a (Getaway) jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć w całej karierze "Przybysza z kosmosu". Co zadziwiające, Peter Criss także użyczył swojego głosu w tym utworze.
Po trzecie, sam Gene Simmons dodał do tego dwa całkiem dobre kawałki: Ladies in Waiting oraz Two Timer. Można także zwrócić uwagę na Rock Bottom, ponieważ utwór ten może stanowić czystą perłę dla każdego fana hard rocka. Utwór ten został napisany przez Paula Stanley'a i Ace'a Frehley'a.
Biorąc pod uwagę teksty z "Dressed to Kill", to poruszają one następujące tematy:

KISS HOMEPAGE