D.Y.S. coverD.Y.S. is one of the greatest hardcore straight edge bands. The time when their first LP came out was the early 1980s. D.Y.S. belongs to Boston hardcore scene. The LP "Brotherhood" is regarded as their best. It has been re-released under the name of "Wolfpack". D.Y.S. is a real underground band. They are not as famous as MINOR THREAT or YOUTH OF TODAY. The lyrics of "Wolfpack" (see the left side of this page) make us believe that straight edge differs from both punk and other hardcore branches.

D.Y.S. to jedna z największych i najbardziej zasłużonych kapel hardcore straight edge. Ich pierwszy LP ukazał się na początku lat 80. XX wieku. D.Y.S. należy do bostońskiej sceny hardcore. Za ich najlepszą płytę fani uznają LP "Brotherhood" ("Braterstwo"). Została ona wydana ponownie pod inną nazwą tj. "Wolfpack" ("Stado, Wataha wilków"). D.Y.S. to prawdziwie podziemny zespół. Nie jest tak sławny jak : MINOR THREAT czy YOUTH OF TODAY. Teksty "Wolfpack" (zobacz lewą część tej strony) sprawiają, że jasne dla nas staje się to, że straight edge różni się zarówno od punka, jak i od innych odmian hardcore.

The page was made by Piotr Alfred Gindrich, last update in 2022 ©