1977

In April, right after the Japanese tour, the band members took their very first holidays since the band had been formed. They made up their minds to be away from each other. This time they seemed to be unable to cope with their fame. Money had become their god. Peter and Ace's substance abuse made things even worse. But a month later, they were all back in New York City recording the next album. Meanwhile, KISS had officialy been regarded as the most popular band in America (according to the Gallup Poll). In late May, the new album „Love Gun” shipped Platinum to the record stores. In June the first KISS Marvel Comic was published and a month later the band started their biggest tour. The new album ranked highly 4th in the U.S. charts. The previous three albums were in the Top 100 of the Record World Album Charts making KISS the only band in the U.S.A. to have four albums in the Top 100. During the tour the second live album, „Alive II”, was recorded. To make the album even more special for the fans, new studio tracks were being recorded for Side 4 of the double LP. A set of the four unique songs encompassed the following titles: "All American Man", "Rockin' in the USA", "Larger than Life", "Rocket Ride". Once again ghost musicians had to be hired to fill in for Ace on most of these new tracks. By the end of this year the album shipped Platinum. Meanwhile, over 100,000 fans had officially joined the KISS Army, which had become the biggest fanclub in music history.

W kwietniu, zaraz po trasie koncertowej w Japonii, członkowie zespołu wyjechali po raz pierwszy na wakacje od momentu powstania kapeli. Zdecydowali, że spędzą wakacje z dala od siebie. W tym okresie chyba nie byli w stanie poradzić sobie ze sławą. Pieniądze stały się ich bożkiem. Nadużywanie alkoholu i narkotyków przez Petera i Ace’a pogorszyły jeszcze sytuację. Jednak miesiąc później, wszyscy stawili się razem w Nowym Jorku, nagrywając kolejny album. W międzyczasie KISS został uznany oficjalnie za najbardziej popularny zespół w Ameryce (według wyników amerykańskiego sondażu odwołującego się do opinii publicznej). Pod koniec maja, nowy album pt. "Love Gun" ukazał się w sprzedaży jako platynowa płyta. W czerwcu pierwszy komiks Marvela z udziałem KISS został opublikowany, a miesiąc później zespół wyruszył na swoje największe do tej pory turnee. Nowy album "Love Gun" zajął bardzo wysokie 4 miejsce na listach przebojów w USA. Poprzednie trzy albumy także znajdowały się w pierwszej setce najlepszych płyt rockowych na świecie. KISS był też jedyną kapelą w USA, której cztery płyty uplasowały się w pierwszej setce na świecie. Podczas trasy koncertowej nagrano drugi album "Na żywo II" ("Alive II"). By nagrać jeszcze bardziej szczególny w odbiorze fanów album, nowe kawałki studyjne znalazły się na stronie 4 podwójnej płyty. Zbiór tych czterech wyjątkowych utworów obejmował następujące tytuły: "All American Man", "Rockin' in the USA", "Larger than Life", "Rocket Ride". Ponownie KISS musieli wynająć innych muzyków, aby zajęli miejsce nieobecnego Ace'a przy nagrywaniu większości tych nowych kawałków. Do końca tego roku album zdobył Platynę. Ponad 100.000 fanów oficjalnie wstąpiło do KISS Army, przyczyniając się do powstania największego fan clubu w historii muzyki.

1978

Dynasty Neon Things were getting worse concerning KISS personal affairs. While cocaine was ruling their lives, Peter and Ace made it clear they were going to leave the band. They decided to record solo albums as playing second fiddle in KISS was not enough for them. As a result of compromise all KISS members had an opportunity to release a solo album. The fans however, were eagerly awaiting a new LP of the band. So, while the band was breaking attendance records again during their second tour of Japan in March/April, the record company decided to release a two-record compilation album, titled „Double Platinum”. After the tour the band split up for a while and the band members all went their separate ways. During this break Gene met Cher at a Hollywood party and only one month later bought her a Ferrari. While Gene was making headlines thanks to his affair with Cher, a rumor of KISS breaking up reared its ugly head. But in May the band was back in business and working on the next big surprise: a KISS movie. „KISS Meets The Phantom Of The Park” was shown on prime time Saturday night TV in the U.S.A. Marvel wanted to do another KISS comic, and merchandise: dolls, beltbuckles, toy vans, masks, costumes, colorforms, puzzles, lunch boxes, sleeping bags, etc. Things were going over the top, it seemed. Not since ELVIS or THE BEATLES had people seen anything like this! On September 18 the solo albums were released, and all four shipped Platinum. Over four million KISS albums were being delivered to the record stores in the U.S.A. all at once. Never ever had the music industry experienced something like that. KISS was all over the media. The band members took the rest of the year off. Paul hooked up with a certain „Desmond Child” to work on some songs and like Gene (who also helped Cher in getting a record deal with Casablanca Records) he produced other bands, while Ace had a state-of-the-art recording studio being built under his house. Peter went to Europe for a vacation.

Sprawy osobiste w KISS ulegały pogorszeniu. Kokaina kierowała życiem Petera i Ace'a i stało się oczywiste, że odejdą oni z zespołu. Postanowili także, iż nagrają płyty solowe, ponieważ granie drugich skrzypiec w KISS już im nie wystarczało. W wyniku kompromisu między wszystkimi członkami KISS, każdy z nich mógł skorzystać z możliwości wydania własnego albumu. Jednak fani z utęsknieniem oczekiwali na następny wspólny, nowy album zespołu. Tak więc, kiedy kapela ponownie biła rekord frekwencji fanów na jej koncertach podczas drugiej trasy po Japonii w marcu i kwietniu, wytwórnia podjęła decyzję o wydaniu dwupłytowego albumu pod tytułem "Double Platinum", stanowiącego kompilację utworów z różnych okresów działalności KISS. Po zakończeniu turnee zespół rozpadł się na jakiś czas, a członkowie KISS poszli każdy w swoją stronę. Gene w tym czasie spotykał się z Cher na party w Hollywood i ledwie miesiąc później kupił jej Ferrari. Kiedy Gene pojawiał się na pierwszych okładkach gazet dzięki swojemu romansowi z Cher, plotki o rozpadzie KISS stały się przerażająco prawdziwe. Jednak w maju zespół ponownie zaczął pracować i przygotowywał się do wyprodukowania filmu, co zaskoczyło wielu fanów. Wkrótce film pt. "KISS Meets The Phantom of The Park" pokazano w amerykańskiej telewizji w czasie największej oglądalności w sobotę wieczorem. Marvel chciał wydać jeszcze jeden komiks z KISS a także wyprodukować różne artykuły reklamujące zespół : lalki, sprzączki do pasków do spodni, samochodziki, maski, kostiumy, układanki, torby, pościel itp. Sytuacja osiągnęła szczyt. Nikt od czasów ELVISa i THE BEATLES nie widział czegoś takiego! 18 września wszystkie cztery solowe albumy muzyków KISS zostały wydane i wszystkie zdobyły status płyty platynowej. Ponad 4 miliony płyt KISS rozwieziono momentalnie do sklepów w USA. Nigdy przedtem przemysł muzyczny nie przeżył czegoś takiego. KISS byli bardzo często zapraszani do telewizji, radio, prasy. Członkowie KISS na pozostałą część tego roku wzięli urlopy. Paul wkradł się w łaski "Desmond Child", co zaowocowało kilkoma utworami i tak jak Gene (który pomógł Cher w podpisaniu kontraktu na wydanie płyty z wytwórnią Casablanca Records) wyprodukował kilka płyt innym wykonawcom. Ace miał własne studio nagraniowe, które powstało w niższej kondygnacji jego domu. Peter wyjechał na wakacje do Europy.

References: Kiss Kollector Fanclub Holland Info printed at the inlays of CDs by KISS My resources