1979

Dynasty cover Early 1979 KISS started rehearsing again, although Peter had been involved in a serious car accident. Session drummer Anton Fig, who had played drums on Ace's solo album, replaced Peter in the studio as the band could not afford to wait any longer. The rumors of KISS breaking up for good still were making the rounds. In May a new album, „Dynasty” (see the photo) was released. It ranked 9th in the U.S. charts. The first single, „I Was Made For Lovin' You”, ranked 11th in the U.S., whereas it made it all the way to No. 1 in a lot of other countries. TV, radio, magazines and newspapers were all paying attention to KISS. The merchandise started to become available outside the USA as well and KISS Army was rapidly growing all around the world. With more and more kids getting into KISS, some of the old die-hards left KISS Army and went on to other bands. During the Dynasty Tour, Cher broke up with Gene and towards the end of the tour Peter and his wife Lydia got divorced. Some sources even claim that Peter missed some shows during the tour and had to be replaced by his drum roadie on these occassions. Ace was also getting a bigger problem all the time. It was suggested to him he would seek professional help for his substance abuse. Peter was asked to leave the band and went to Brazil for his honeymoon trip with his new wife (a photomodel Debbie Jensen). A tour of Europe suddenly had to be cancelled without explanation. Meanwhile, record label president Neil Bogart left Casablanca Records & Filmworks, which allowed KISS to sign a deal with PolyGram Records.

Na początku 1979 roku KISS ponownie zgrywali na wielu sesjach próbnych nowy materiał muzyczny, pomimo tego, że Peter miał groźny wypadek samochodowy. Inny perkusista, tj. Anton Fig zagrał podczas tych sesji muzycznych, zastępując Petera Crissa w studio, ponieważ kapela nie mogła już dłużej czekać. Anton Fig grał już wcześniej na garach na płycie solowej Ace'a Frehley'a. Plotki o całkowitym rozpadzie KISS krążyły wokoło. W maju nowy album pt. "Dynasty" (zobacz zdjęcie) został wydany. Zajął on 9 miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Pierwszy singiel "I Was Made For Lovin' You" dotarł do 11 pozycji na liście w USA, a w wielu krajach poza USA zajął 1 miejsce. Telewizja, radio, magazyny ilustrowane i gazety codzienne skupiały swoją uwagę na KISS. Handel artykułami związanymi z kapelą zaistniał na dobre, także poza granicami USA, a KISS Army zdobywał sympatię coraz większej rzeszy ludzi na całym świecie. Coraz więcej dzieciaków stawało się fanami KISS, a niektórzy spośród starszych fanów KISS opuścili KISS Army, przechodząc do fan clubów innych grup rockowych. Podczas turnee KISS promującego album "Dynasty" Cher zerwała z Gene'm a pod koniec tej trasy koncertowej Peter i jego żona Lydia rozwiedli się. Według niektórych źródeł Peter nie grał na perkusji podczas wszystkich koncertów na turnee i kilka razy musiał go zastępować inny, "rezerwowy" muzyk. Ace miał coraz większe kłopoty. Poradzono mu, aby zaczął szukać profesjonalnej pomocy z powodu alkoholizmu i narkomanii. Petera poproszono, aby opuścił kapelę i wyjechał do Brazylii na miesiąc miodowy ze swoją nową żoną (fotomodelką Debbie Jansen). Trasa koncertowa KISS po Europie nagle musiała być odwołana bez podania powodu. W międzyczasie prezes wytwórni płytowej Neil Bogart opuścił Casablanca Records & Filmworks, co pozwoliło KISS na "dobicie targu" z inną wytwórnią, tj. Polygram Records.

1980

In the meantime, KISS had to get back to business. However, Peter left the band which was kept a secret for the audience. In New York City Paul, Gene and Ace worked on a new album. Peter was recording his very own album at the RCA Recording Studios in New York. When the time had come for KISS to start recording the new tracks, it was Anton Fig again who secretly took care of the drumparts. Meanwhile, Gene and Paul maintained a high profile in the press, as Gene had started dating Diana Ross and Paul's girlfriend was none other than Cher's sister - Georgianna LaPierre. Ace made headlines too, but unfortunately only due to his partying and drunk driving. Nevertheless, the band managed to finish the new album entitled „Unmasked” which was released on May 20. Peter Criss was still shown on the cover, but on the day of the album's release his departure from KISS was officially announced to the world and later in the year he released his first post-KISS solo album, „Out Of Control”. While the new KISS album reached number 35 on the U.S. charts, auditions for a new drummer started. Eventually an unknown local talent by the name of Paul Caravello was chosen as the new drummer, but not before he had shaven off his moustache and changed his name into Eric Carr ("The Fox"). The new drummer made his live debut on July 25 at New York's Palladium (formerly the Academy Of Music where KISS had left such a strong impression at the New Years Eve '73/74 show with BLUE OYSTER CULT headlining). From August 29 till October 13 KISS toured Europe with IRON MAIDEN. KISS logo in the 1970s In Germany KISS, especially its striking logo (see the picture), was faced with protests from elderly people who had experienced World War II and accused the band of fascism. In Holland someone even tried to put up a lawsuit against KISS. Both in Germany (where the original KISS logo was forbidden by law) as well as in Holland, the band decided to use a different logo. In Italy, the band was faced with other problems, as Gene nearly got killed during his flying act. His head got stuck between the piano wires. During the tour of Australia, KISS proved their world wide popularity. Attendance records were quickly broken. While the band's popularity in the States was going down, KISS was still the biggest band in several other countries. Once the band members had returned to the USA to enjoy a short vacation in December, newcomer Eric was given a Porsche 924. In regard to KISS music, the 1980s brought about a drastic change. Their tough, heavy rock of the 70s (LPs: "Destroyer", "Love Gun", "Hotter Than Hell", "Dynasty") was replaced by pop, gentle and easy music for much wider audience ("Unmasked"). They seemed to be no longer shocking or provocative. Moreover, since 1980 KISS had been accepted by children and parents. Thus, they became a mainstream group.

Tymczasem KISS musieli ponownie powrócić do show biznesu. Jednak Peter odszedł z zespołu, co utrzymywano w tajemnicy przed opinią publiczną. W Nowym Jorku Paul, Gene i Ace pracowali nad nowym albumem. Peter nagrywał swój całkowicie własny album w RCA Recording Studios w Nowym Jorku. Kiedy nadszedł czas, aby KISS znowu nagrali nowe utwory, to Anton Fig był tym, który znowu potajemnie chwycił za pałeczki perkusyjne. W międzyczasie Gene i Paul robili wszystko, by być na pierwszych stronach magazynów, gdyż Gene zaczął spotykać się z Dianą Ross, a dziewczyną Paula był nikt inny jak siostra Cher - Georgianna LaPierre. O Ace także pisano w nagłówkach gazet, ale niestety tylko z powodu jego częstego uczestniczenia w imprezach alkoholowych i jeżdżenia autem w stanie wskazującym na spożycie. Tym niemniej zespół potrafił ukończyć swój nowy album pod tytułem "Unmasked". Został on wydany 20 maja. Peter Criss wciąż widniał na okładce tej płyty, ale w dniu ukazania się płyty na rynku jego odejście z KISS zostało oficjalnie ogłoszone światu. Później w ciągu roku Peter Criss wydał swój pierwszy, po opuszczeniu KISS, solo album pt. "Out of Control". Podczas gdy nowy album KISS dotarł do 35 miejsca list przebojów w USA, zaczęły się przesłuchania nowego perkusisty. W końcu, nieznany miejscowy talent w osobie Paula Caravello został wybrany na nowego perkusistę. Szybko goląc wąsy i zmieniając swoje personalia na Eric Carr ("The Fox" – "Lis") został on kimś znanym w mediach. Nowy perkusista zadebiutował na żywo na koncercie 25 lipca w New York Palladium (wcześniej hala ta nazywała się Academy of Music, gdzie w Sylwestra na przełomie lat 1973/74 koncert KISS z BLUE OYSTER CULT wywarł silne wrażenie). W okresie od 29 sierpnia do 13 października KISS wyruszyli w trasę koncertową z IRON MAIDEN. Podczas koncertów w Niemczech, logo KISS (patrz fotka) spotkało się z protestami starszych ludzi, którzy pamiętali jeszcze piekło II wojny światowej i oskarżyli zespół o propagowanie faszyzmu i nazizmu. Jeden z obywateli Holandii próbował nawet założyć zespołowi sprawę w sądzie. Zarówno w Niemczech (gdzie używanie oryginalnego logo zespołu było prawnie zabronione), jak i w Holandii, zespół zdecydował, że będzie używał innego logo (nie zawierającego SS w kształcie piorunów). Podczas koncertów we Włoszech zespół miał inne problemy, gdyż Gene był o włos od śmierci podczas wykonywania na scenie jednej ze swych sztuczek. Jego głowa pechowo utkwiła wśród strun fortepianu. Podczas koncertu w Australii, KISS udowodnił, że jest kapelą popularną na całym świecie. Rekord frekwencji na koncertach KISS został szybko pobity. Podczas gdy popularność KISS w Stanach spadała, to w niektórych, innych krajach świata KISS był wciąż najpopularniejszą kapelą. Gdy członkowie zespołu wrócili do USA, aby udać się na krótkie wakacje w grudniu, nowy człowiek w grupie - Eric Carr otrzymał Porsche 924. Mając na względzie muzykę KISS, lata 80. XX wieku przyniosły wielkie zmiany. Ich czadowa, ostra, głośna muzyka z lat 70. (np. prezentowana na albumach "Destroyer", "Love Gun", "Hotter Than Hell", "Dynasty") została zastąpiona popową, delikatną, łatwą muzyką przeznaczoną dla szerszych mas ("Unmasked"). Wydaje się, że nie byli już kapelą szokującą lub prowokacyjną. Co więcej, od 1980 roku KISS był też lubiany przez dzieci i rodziców. Zatem KISS za sprawą "Unmasked" stał się "zespołem muzyki środka".

References: Kiss Kollector Fanclub Holland Info printed at the inlays of CDs by KISS My resources