1983

In the Summer, after leaving KISS, Ace was in focus again. He had lost his driver's license for a while. He was arrested for breaking the speed limits. KISS ended „Creatures Of The Night” Tour in Brazil. It was witnessed by 300.000 people. After the tour Vinnie was fired because he wanted more power and control. Paul and Gene could not accept it. In September a new album entitled „Lick It Up” was released. Vinnie was back in the band. But it was not just another KISS album. For the first time KISS members appeared on the album's cover without their make up. KISS had taken their masks off. The Unmasked show was broadcast alive. The band was shown all over the USA again. The two big gigs in Brazil turned out to be the last masked KISS shows. The critics did not approve of KISS decision as it meant a radical image change. Regardless of the face paint removal „Lick It Up” album reached 24th spot in a Billboard's album chart. KISS was back in play. In October a single titled „Lick It Up” was released and the band was going to start a new world tour in Europe.

Latem, po odejściu z KISS, Ace stał się ponownie “oczkiem uwagi”. Stracił na jakiś czas prawo jazdy. Został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości podczas jazdy autem. KISS zakończyli swoją brazylijską trasę koncertową "Creatures of The Night". W Brazylii oglądało ich 300.000 fanów. Po tym turnee kapeli Vinnie został wyrzucony z zespołu, ponieważ domagał się większej władzy i kontroli nad pozostałymi muzykami KISS. Paul i Gene nie mogli się na to zgodzić. We wrześniu wydano nowy album pt. "Lick it Up". Do kapeli powrócił zaś Vinnie. Jednak to nie była tylko kolejna płyta KISS. Na okładce "Lick it Up" poszczególni muzycy kapeli pojawili się po raz pierwszy bez makijaży. KISS pokazał się po raz pierwszy bez masek. Koncert KISS "Zdemaskowani" był pokazywany w telewizji na żywo. Ponownie zespół gościł na ekranach telewizorów w całych Stanach. Dwa wielkie koncerty w Brazylii były ostatnimi koncertami muzyków w maskach. Krytycy nie przyjęli przychylnie decyzji KISS, gdyż oznaczała ona radykalną zmianę artystycznego wizerunku zespołu. Pomimo że album "Lick it Up" został nagrany przez "zdemaskowany KISS", to zajął on 24 miejsce na liście przebojów Billboarda. KISS wciąż grał i nagrywał płyty. W październiku wydano singiel "Lick it Up" a kapela szykowała się do nowej trasy koncertowej.

1984

The „Lick It Up” Tour took place in the USA and Canada. On tour Vinnie had made the same mistake. He longed for more control and influence in what happened with the band. He was fired again once the tour was over. This time he was sent off for good. While KISS started looking for a new solo guitarist, Gene produced Wendy Orlean Williams' debut album „W.O.W.” He also took up an acting career with "Runaway", starring Tom "Magnum" Selleck. It was his first movie role played after the „KISS Meets The Phantom Of The Park”. While Gene was in Hollywood other fellows including new solo guitarist Mark St John, recorded a new album. In September the album „Animalize” came out. It ranked 19th in the U.S. charts and awarded double platinum. While the band was getting ready for a tour again, new solo guitarist Mark discovered that he had a rare disease - Reiter's Syndrome. It made him unable to play guitar. Cancelling another tour would have breached the band's reputation so a temporary replacement had to be rapidly found. Bruce Kulick was a subsitute solo guitarist and after a short rehearsal he went to Europe with KISS. „The Animalize” Tour started on September 30.

Trasa koncertowa promująca album "Lick it up" miała miejsce w USA i Kanadzie. Podczas tego turnee Vinnie popełnił ten sam błąd, co wcześniej. Chciał mieć większy wpływ na poczynania zespołu. Ponownie go zwolniono, gdy tylko KISS zakończył trasę koncertową. Tym razem wyrzucono go na dobre. Kiedy KISS zaczął szukać nowego gitarzysty, Gene był producentem debiutanckiej płyty Wendy Orlean Williama pt. "W.O.W." Gene zajął się także karierą aktorską, grając rolę u boku Toma "Magnum" Sellecka w filmie p.t. "Runaway". Była to jego pierwsza filmowa rola od czasów, kiedy grał w produkcji "KISS Meets The Phantom of The Park". Kiedy Gene przebywał w Hollywood, inni kumple z zespołu, w tym nowy gitarzysta Mark St John, nagrali nowy album. We wrześniu pojawił się na rynku muzycznym album "Animalize". Zajął on 19 miejsce na listach w USA i był podwójną platynową płytą. Kiedy zespół był już gotowy by ruszyć ponownie w trasę koncertową, nowy gitarzysta Mark dowiedział się, że cierpi na rzadką chorobę - syndrom Reitera. Schorzenie to spowodowało, że nie mógł grać na gitarze. Odwołanie kolejnej trasy "nadszarpnęłoby reputację zespołu", tak więc KISS musieli szybko znaleźć kogoś na tymczasowe zastępstwo. Zastępcą Marka został gitarzysta Bruce Kulick i po krótkim przesłuchaniu jego próbnych partii muzycznych, wyjechał on wspólnie z KISS do Europy. Trasa koncertowa promująca album "Animalize" rozpoczęła się 30 września.

References: Kiss Kollector Fanclub Holland Info printed at the inlays of CDs by KISS My resources