Lick it up cover

KISS - "Lick it up" 1983

"Lick It Up" might have been regarded as an exceptional album for a few reasons. First, KISS musicians, who recorded this album, showed the world their paintless faces. They just took off their weird masks and the outrageous costumes. It was obvious that they could do without their legendary warpaint. But they were anxious about their fans' response to their new appearance. They have never tried to get rid of their shocking masks and cosmic clothes before.
Second, soon after KISS completed their Creatures of The Night tour in South America, the band engaged a new member whose name was Vinnie Vincent. He was a lead guitarist. His guitar technique was fresh and fierce. Thus, a team which contributed to "Lick It Up" was: Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr and Vinnie Vincent (a freshman).
Third, a rebirth of KISS was accepted by most people. Although KISS members had no longer performed on the stage "masked", their music on this album was magnificent. A tough sound can be heard all over the record. It seems that all the songs are above standard. Every fan of hard and heavy metal rock should be satisfied with it.
In short, "Lick It Up" is a remarkable album of tough music which was released in the 1980s. It was the first KISS album to go Platinum since 1979s "Dynasty".
In my opinion, the best tracks are: Exciter, Not for The Innocent, Lick It Up, All Hell's Breakin' Loose, And on The 8th Day. The homogenous nature of music from "Lick It Up" is not a disadvantage. All the songs are tough, loud and heavy. However, the greatest hit of "Lick It Up" is the title track Lick It Up.
The lyrics of "Lick it up" (see the top of this page) concentrate on the following topics:

KISS - "Obliż to" 1983

Płyta "Lick It Up" czyli "Obliż to" jest wyjątkowym albumem z kliku powodów. Po pierwsze, muzycy KISS, którzy nagrali tę płytę, pokazali światu swoje niepomalowane twarze. Po prostu zdjęli dziwaczne maski i ekstrawaganckie kostiumy. Stało się jasne, że świetnie radzą sobie bez legendarnych wojennych tatuaży. Jednak martwili się o to, jak ich fani zareagują na ich nowy wygląd. Przecież, wcześniej nigdy nie próbowali pozbyć się swoich szokujących masek i kosmicznych ubrań.
Po drugie, zaraz po tym jak KISS ukończył swoją trasę koncertową promującą płytę Creatures of The Night ("Nocne stwory") w Ameryce Południowej, zespół zatrudnił nowego muzyka, który nazywał się Vinnie Vincent. Był on gitarzystą solowym. Jego technika gry na tym instrumencie cechowała się świeżością i "energetyczną wybuchowością". Tak więc, skład grupy, który nagrał "Lick It Up" był następujący: Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr oraz Vinnie Vincent (nowicjusz).
Po trzecie, ponowne narodziny KISS zostały dobrze przyjęte przez większość ludzi. Pomimo że członkowie KISS już więcej nie wystąpili na scenie "w maskach", to ich muzyka na tym albumie była wspaniała. Czadowe brzmienie daje się usłyszeć w każdym utworze z tej płyty. Wydaje się, że wszystkie kawałki z tego albumu znajdują się powyżej oczekiwanego standardu. Każdy fan hard rocka lub heavy metalu powinien być zadowolony słuchając tych piosenek.
Krótko mówiąc, "Lick It Up" to niezwykły album muzyki czadowej pochodzący z lat 80. ubiegłego wieku. Jest to także pierwszy long play KISS, który uzyskał status platynowej płyty od pamiętnego 1979 roku, kiedy platyną nagrodzono inny album pt. "Dynasty".
Moim zdaniem najlepszymi utworami na płycie "Lick it up" są: Exciter, Not for The Innocent, Lick It Up, All Hell's Breakin' Loose, And on The 8th Day. Jednorodność muzyki zawartej na tym krążku nie jest jego wadą. Wszystkie utwory są czadowe, zagrane głośno i "z przysłowiowym zębem". Jednak największym przebojem na płycie "Lick It Up" jest utwór tytułowy Lick It Up.
Teksty utworów zawartych na CD "Lick It Up" (zobacz górna część tej strony) skupiają się na następujących tematach:

KISS HOMEPAGE Eliza and Piotr Alfred Gindrich. Last Updated in 2022 ©