Lonely is the hunter ("Animalize", 1984)

Lonely is the hunter

My eggs in one basket, but she threw me a bone
She was dealt a full deck, but she likes to live alone
Ain't just talkin' to myself,
need a reason to stop (oh yeah)
With a flower in her teeth, she drained the last drop
I said girls love money like bees the honey

But lonely is the hunter,
you're my one and only, and lonely is the hunter
Asked her for a refill, sweat flew off my face (oh yeah)
She's a legendary figure, kept me in a cage
She's a torture chamber,
when I seduced her in my bed (ooh yeah)
She gave a cold reading, success went to her head

In the heat of the battle the heart cannot rule,
I'm such a fool

But lonely is the hunter, you're my one and only,
and lonely is the hunter
Lonely is the hunter, you're my one and only,
and lonely is the hunter
Lonely is the hunter, you're my one and only,
and lonely is the hunter
Lonely is the hunter, you're my one and only,
and lonely is the hunter

Samotność myśliwego

Stawiam wszystko na jedną kartę, ale ona podrzuciła mi kość
Miała wszystkie karty w ręku, ale jej podoba się samotność
Właśnie nie rozmawiam sam ze sobą,
muszę mieć powód, aby przestać (och tak)
Dzierżąc kwiatek w swoich zębach, osuszyła ostatnią kroplę (z czary goryczy)
Powiedziałem, że dziewczyny kochają forsę jak pszczoły miód

Jednak myśliwy jest samotnikiem,
Ty jesteś tą moją i jedyną, i myśliwy jest samotnikiem
Poprosiłem, aby ponownie napełniła czarę, pot spłynął po mojej twarzy (och tak)
Ona jest legendarną postacią, więziła mnie w klatce
Ona jest salą tortur,
kiedy uwiodłem ją w mojej sypialni (ooch tak)
Ona zastosowała zimny odczyt, do jej świadomości dotarło, że odniosła sukces

W momencie kulminacyjnym bitwy serce nie jest dobrym doradcą,
Jestem takim głupcem

Jednak myśliwy jest samotnikiem,
ty jesteś tą moją i jedyną, i myśliwy jest samotnikiem

Myśliwy jest samotnikiem,
ty jesteś tą moją i jedyną, i myśliwy jest samotnikiem
Myśliwy jest samotnikiem,
ty jesteś tą moją i jedyną, i myśliwy jest samotnikiem

Myśliwy jest samotnikiem,
ty jesteś tą moją i jedyną, i myśliwy jest samotnikiem


KISS HOMEPAGE KISS-"ANIMALIZE" LYRICS
© KISS