Music from The Elder cover

KISS - "(Music from)The Elder" (1981)

After Peter Criss ("Catman") left KISS, the band was forced to look for another drummer. In 1980 their new album "Unmasked" reached number 35 on the U.S. charts. But neither the musicians nor the fans were happy with it. The fans got used to the heavier, faster and harder music. They could have known another KISS on their previous albums ("Hotter than Hell", "Destroyer", "Love Gun" etc). Hence, most of the die-hard fans did not like "Unmasked". Under such unfavourable circumstances auditions for a new drummer were started. Eventually Paul Caravello who was regarded as an unknown talent became a new KISS member. Like other KISS musicians, he created his exceptional image. He had shaven off his moustache and changed his name to Eric Carr ("The Fox"). Meanwhile, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley and Eric Carr had an urge to issue another album. To accomplish that challenging task, they hired Bob Ezrin who was also a producer of PINK FLOYD's audiovisual project called "The Wall". As both the concept album and the film turned out to be successful, he advised KISS to do the same thing.
The new LP "(Music from) The Elder" was finally released in November 1981. It appeared that the music was the sound-track to a movie. Unfortunetely, the film had not been made. The cover of LP presents a hand of a person who is probably trying to knock on an ancient door which comes from the medieval times.
The lyrics of the songs tell us a story of a young boy. As a child he does not know anything about his exceptional mission to save the universe and entire human race. But some day when he is a mature man, he feels strong enough to fight against evil. Thus our hero, who goes by the name of The Elder, commits himself to join a secret organization. "Under The Rose" could be the name for it. In the end, he can protect the universe and the Earth from destruction. Furthermore, his mission has been completed for the sake of both people and the peculiar community he belongs to ("The Elders").
Analysing "(Music from) the Elder" it may be said that the album is definitely harder and heavier than "Unmasked". We may listen to a few impressive songs. I am especially addicted to: Odyssey, Only You, Under The Rose, Dark Light and A World Without Heroes. The last song is one of the most beautiful ballads by KISS.
"(Music from) The Elder" was the first album for a fresh drummer - Eric Carr. He was capable of setting his own style of playing drums. So, the sound of upcoming KISS productions from the 1980s would be enriched by an instrumental novelty.
To sum up, although many fans actually think little of "(Music from) The Elder", the album is somehow special. Both the lyrics and the music deserve a film (To see a website on the movie project click HERE).

KISS - "(Muzyka z) The Elder" (1981)

Po tym jak Peter Criss ("Człowiek Kot") opuścił KISS, zespół był zmuszony do szukania innego perkusisty. W 1980 roku ich nowy album "Unmasked" ("Zdemaskowani") dotarł do 35 miejsca na amerykańskich listach przebojów. Jednak ani muzycy, ani fani nie byli z niego zadowoleni. Fani przywykli do cięższej, szybszej i mocniejszej muzyki. Mogli poznać inny KISS na ich poprzednich albumach ("Hotter than Hell", "Destroyer", "Love Gun" itp.). Stąd, większości zagorzałych fanów nie podobała się płyta "Unmasked". W takich niesprzyjających warunkach rozpoczęły się przesłuchania nowego perkusisty. W końcu Paul Caravello, który był uważany za nieznany talent, został nowym członkiem KISS. Podobnie jak inni muzycy KISS, stworzył on własny, wyjątkowy "image". Zgolił wąsy oraz zmienił imię i nazwisko na Eric Carr ("Lis"). Tymczasem, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley i Eric Carr pragnęli wydać następny album. Aby wykonać to ambitne zadanie, zespół zatrudnił Boba Ezrina, który był również producentem audiowizualnego projektu grupy PINK FLOYD o nazwie "The Wall" ("Ściana, Mur"). Gdy okazało się, że zarówno sam album, jak i film odniósł sukces, poradził on KISS, aby zrobili to samo.
Nowy LP "(Music from) The Elder" został ostatecznie wydany w listopadzie 1981 roku. Zdawało się, że ta muzyka była ścieżką dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem. Niestety, taki film nie został nakręcony. Okładka tego LP przedstawia dłoń jakiejś osoby, która prawdopodobnie próbuje zastukać do wiekowych drzwi, które pochodzą ze średniowiecza.
Teksty piosenek opowiadają nam historię o małym chłopcu. Będąc dzieckiem nie wie on nic o swojej wyjątkowej misji mającej ocalić wszechświat i całą ludzkość. Jednak pewnego dnia kiedy jest już dojrzałym mężczyzną, czuje się wystarczająco silny, aby walczyć ze złem. Zatem, nasz bohater, na którego mówią "The Elder", zobowiązuje się do wstąpienia do tajnej organizacji. "Under The Rose" jest być może jej nazwą. W końcu, chroni on wszechświat i Ziemię od zagłady. Ponadto jego misja zostaje ukończona dla dobra zarówno ludzi, jak i osobliwej społeczności, do której należy ("The Elders").
Analizując "(Music from) The Elder" można powiedzieć, że ten album jest zdecydowanie cięższy i mocniejszy niż "Unmasked". Możemy posłuchać kilku imponujących piosenek. Jestem entuzjastą zwłaszcza: Odyssey, Only You, Under The Rose, Dark Light oraz A World Without Heroes. Ostatnia piosenka jest jedną z najpiękniejszych ballad w dorobku KISS.
"(Music from) The Elder" był pierwszym albumem dla perkusisty będącego nowicjuszem - Erica Carra. Umiał on ustanowić swój własny styl grania na perkusji. Tak więc, brzmienie kolejnych produkcji KISS z lat 80. XX wieku będzie wzbogacone o tę nowinkę instrumentalną.
Podsumowując, mimo że wielu fanów nie ma wysokiego mniemania o płycie "(Music from) The Elder", to ten album jest na swój sposób wyjątkowy. Zarówno teksty piosenek, jak i muzyka zasługują na ekranizację (Aby zobaczyć stronę WWW na temat tego projektu filmowego kliknij TUTAJ).

KISS HOMEPAGE