my mother's family history/historia rodziny mojej matki

coat of arms-jelita My grandmother HENRYKA PIELECKA was the daughter of EMILIA WOLSKA - my great grandmother. EMILIA WOLSKA was the sister of JOSEPH WOLSKI. He was buried in Powązkowski Cemetary (also known as Stare Powązki, in English-Old Powązki) in Warsaw. As far as I know my great grandmother was heavily in debt and she was forced to marry her servant. His name was WAWRZYNIEC CZEKAJ - my mother's (MARIANNE's GINDRICH born PIELECKA) grandfather. Committing misalliance EMILIA WOLSKA was deprived of a title. However, her name is visible on the WOLSKI family tree. WOLSKI noble family had their coat of arms (see the picture). 130 Polish noble families were the owners of such a crest. JOSEPH WOLSKI was a nobleman and he owned the land near Sieradz (a town located in central Poland). My mother's father and my grandfather - HIPOLIT PIELECKI was not of aristocratic descent. My great grandfather - IGNACY PIELECKI was a bricklayer and a farmer. In 1904 or 1905 he married BRONISŁAWA MISZCZAK who was my great grandmother. Together they raised seven out of nine children. Two of their children deceased in childhood. Therefore, they had four daughters: Marianna, Zuzanna, Antonina, Helena and three sons: Hipolit (my grandfather), Jan, Florian. Both Ignacy and Bronisława were involved in farming. They lived in Łęczna.

Marianna Gindrich (1937-2019)Moja babcia HENRYKA PIELECKA była córką EMILII WOLSKIEJ - mojej prababci. EMILIA WOLSKA była siostrą JÓZEFA WOLSKIEGO. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (znanym też jako Stare Powązki) w Warszawie. O ile wiem moja prababcia miała wielkie długi i była zmuszona poślubić swojego służącego. Nazywał się on WAWRZYNIEC CZEKAJ i był dziadkiem mojej matki (MARIANNY GINDRICH z domu PIELECKIEJ). Dopuszczając się mezaliansu EMILIA WOLSKA została pozbawiona arystokratycznego tytułu. Jednak jej imię znajdowało się na drzewie genealogicznym rodu szlacheckiego WOLSKICH. Rodzina WOLSKICH miała swój herb rodowy (patrz obrazek). 130 polskich rodów szlacheckich miało w herbie "jelita". JÓZEF WOLSKI był szlachcicem i właścicielem ziem w okolicach Sieradza (środkowa Polska). Ojciec mojej matki, a mój dziadek - HIPOLIT PIELECKI nie miał pochodzenia arystokratycznego. Mój pradziadek - IGNACY PIELECKI był murarzem i rolnikem. W 1904 lub 1905 ożenił się z BRONISŁAWĄ MISZCZAK, która była moją prababcią. Wspólnie wychowali siedem spośród dziewięciu dzieci. Dwoje ich dzieci zmarło w dzieciństwie. Zatem mieli cztery córki: Mariannę, Zuzannę, Antoninę, Helenę i trzech synów: Hipolita (mój dziadek), Jana, Floriana. Ignacy i Bronisława zajmowali się rolnictwem. Mieszkali w Łęcznej.