Piotr Alfred Gindrich

PERSONAL LINKS/OSOBISTE ŁĄCZA

INTRO/WPROWADZENIE CV/ŻYCIORYS IT'S ME/TO JA MY FATHER'S FAMILY HISTORY/HISTORIA RODZINY MOJEGO OJCA MY MOTHER'S FAMILY HISTORY/HISTORIA RODZINY MOJEJ MATKI TEENAGE TIMES/NASTOLETNIE CZASY MUSIC/MUZYKA AUDIO LIBRARY/BIBLIOTEKA AUDIO MY LYRICS/MOJE TEKSTY MY DOCTORAL DISSERTATION/MOJA PRACA DOKTORSKA MY NEW HOMEPAGE/MOJA NOWA STRONA

OTHER LINKS/POZOSTAŁE ŁĄCZA

SPECIAL EDUCATION/EDUKACJA SPECJALNA THE REAL ROCK SITE/STRONA PRAWDZIWEGO ROCKA KISS HOMEPAGE/STRONA KISS NEW KISS HOMEPAGE/NOWA STRONA KISS

USEFUL LINK/UŻYTECZNE ŁĄCZE

SEARCH ENGINES/WYSZUKIWARKI MY SEARCH ENGINE/MOJA WYSZUKIWARKA SITE MAP/MAPA STRONY MAIL TO/KONTAKT

The page was created by Piotr Alfred Gindrich, 1997-2023 ©

Terms & Conditions