Rock and roll over cover

KISS - "ROCK AND ROLL OVER" (1976)

At the beginning of 1976 KISS issued their fifth studio album called "Destroyer". The music from this record was highly valued by KISS fans. In the meantime, more and more fans were joining KISS ARMY. Moreover, that time KISSmania could have been visible throughout the world, especially in America, Canada and Europe. KISSmania was at least partially linked to the success of LP "Destroyer". Therefore, both the critics and the fans were wondering about the quality of the next album. But the sixth album entitled "Rock and Roll Over" was very like "Detroyer" in many respects. It was released on November 11, 1976.
First of all, there was not any poor song on "Rock and Roll Over". Furthermore, the album received a positive response from both the critics and the fans.
In my opinion, the best tracks on it were: I Want You, Calling Dr. Love, Hard Luck Woman, Makin' Love.
Hard Luck Woman, which was written by Paul Stanley, was reckoned to be one of the most beautiful rock ballads. It was very similar to Beth" from "Destroyer".
I Want You was also a brilliant achievement by Paul. The next track which attracted attention was Makin' Love. This smashing hard rock song was composed by Paul Stanley and Sean Delaney. Sean contributed to the success of "Rock and Roll Over" because he was a co-author of another two good songs (Take Me and Mr. Speed).
Gene Simmons was a composer of four tracks (Calling Dr. Love, Ladies Room, Love'em And Leave'em, See You in Your Dreams). Each of them could be regarded as a hit, but the first track seemed the greatest one.
The album contained also a song by Peter Criss and Stan Penridge (Baby Driver).
The lyrics of "Rock and Roll Over" pertain to the following topics:

KISS - "ROCK AND ROLL OVER" (1976)

Na początku 1976 roku KISS wydali swój piąty studyjny album pod nazwą "Destroyer" ("Niszczyciel"). Muzyka z tej płyty cieszyła się wielkim poważaniem fanów KISS. Tymczasem, coraz więcej fanów wstępowało w szeregi ARMII KISS. Co więcej, w tamtym czasie KISSmanię można było dostrzec na całym świecie, zwłaszcza w Ameryce, Kanadzie i Europie. KISSmania była przynajmniej częściowo związana z sukcesem odniesionym przez LP "Destroyer". Dlatego, zarówno krytycy, jak i fani zastanawiali się nad tym jaki będzie kolejny album KISS pod względem jakości. Jednak szósty album zatytułowany "Rock and Roll Over" był bardzo podobny do "Destroyer" pod wieloma względami. Został on wydany 11 listopada 1976 roku.
Przede wszystkim, na płycie "Rock and Roll Over" nie było słabych utworów. Ponadto album został pozytywnie odebrany zarówno przez krytyków, jak i fanów.
Według mnie najlepszymi kawałkami na nim były: I Want You, Calling Dr. Love, Hard Luck Woman, Makin' Love.
Hard Luck Woman, utwór który został napisany przez Paula Stanley'a, był uważany za jedną z najpiękniejszych rockowych ballad. Był on bardzo podobny do Beth z "Destroyer".
I Want You to było również kapitalne osiągnięcie Paula. Następnym kawałkiem, który wzbudził zainteresowanie był Makin' Love. Ta świetna hard rockowa piosenka została skomponowana przez Paula Stanley'a i Seana Delaney'a. Sean przyczynił się do sukcesu "Rock and Roll Over", ponieważ był współautorem jeszcze dwóch dobrych utworów (Take Me i Mr. Speed).
Gene Simmons był kompozytorem czterech kawałków (Calling Dr. Love, Ladies Room, Love'em And Leave'em, See You in Your Dreams). Każdy z nich mógł być uznany za hit, ale pierwszy kawałek był chyba największym hitem.
Album zawierał też piosenkę Petera Crissa i Stana Penridge'a (Baby Driver).
Teksty utworów z "Rock and Roll Over" odnoszą się do następujących tematów:

KISS HOMEPAGE