While the city sleeps ("Animalize", 1984)

While the city sleeps

What goes on behind closed doors,
private wounds, open sores
You're your own worst enemy
and cheap thrills bring you to your knees
It's thumbs down for someone you know,
and it's easy come and easy go

[Chorus:]

Burn your bridges, take what you can get
Go for the throat 'cause you paid your debt
Livin' well is the best revenge, so give 'em hell

While the city sleeps -
it's all there in black and white
While the city sleeps -
through the eye of the needle, gotta thread your life
While the city sleeps -
while the city sleeps
It's a hit or miss, an eye for an eye,
live for today, and don't ask why
For better or worse, you bought and sold
They love you while you're hot
and leave you when you're cold

[chorus]

While the city sleeps -
yeah, better run for your life
Take your troubles to the night
While the city sleeps -
yeah, beggars, thieves and losers, there's no relief
While the city sleeps -
there's no relief, while the city sleeps
While the city sleeps - yeah

[chorus]

While the city sleeps - while the city sleeps
While the city sleeps - while the city sleeps
yeah, there's no relief

Podczas gdy miasto œpi

Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami,
Jakieś żywe osobiste urazy, otwarte rany
Ty sam jesteś swoim największym wrogiem
i tanie podniety sprawiają, że ulegasz
To brak szacunku dla kogoś kogo dobrze znasz,
I łatwo przyszło i łatwo poszło

[Refren:]

Spal za sobą mosty, weź jak najwięcej od życia
Rzuć się im do gardła, bo spłaciłeś swoje długi
Godne i uczciwe życie jest najlepszą formą zemsty, więc daj im popalić

Podczas gdy miasto śpi
Wszystko jawi się w czarno-białych kolorach
Podczas gdy miasto śpi
na igłę musisz nawlec nić (linię) swojego życia
Podczas gdy miasto śpi
Podczas gdy miasto śpi
To jak chybił trafił, jak oko za oko,
żyj chwilą i nie zadawaj głupich pytań
Niech się dzieje co chce, kupiłeś i sprzedałeś
Oni (one) uwielbiają cię gdy jesteś gorący z pożądania
i porzucaja cię gdy jesteś oziębły

[refren]

Podczas gdy miasto śpi
Taak, lepiej uciekaj ile sił w nogach
Przekaż swoje kłopoty nocy
Podczas gdy miasto śpi
Taak, żebracy, złodzieje i nieudacznicy, nie odetchniecie z ulgą
Podczas gdy miasto śpi
Nie odetchniecie z ulgą, podczas gdy miasto śpi
Podczas gdy miasto śpi - tak

[refren]

Podczas gdy miasto śpi - podczas gdy miasto śpi
Podczas gdy miasto śpi - podczas gdy miasto śpi tak,
nie odetchniecie z ulgą


KISS HOMEPAGE KISS-"ANIMALIZE" LYRICS
© KISS