The Oath ("[Music from] The Elder", 1981)

The Oath

Like a blade of a sword I am forged in flame
Fiery hot
Tempered steel fire-bright to the night I take
I fear not
Now compelled by something I cannot see
I go forth surrendering to history

Your glory, I swear I ride for thee
Your power, I trust it rides with me
Your servant, I am and ever shall I be

Through a dream
I have a come to an ancient door
Lost in the mist
I have been there a hundred times or more
Pounding my fists
Now inside, the fire of the ancient burns
A boy goes in and suddenly a man returns

I gave my word and gained a key
I gave my heart and set it free
There's no turning back from this odyssey
Because I feel so alive suddenly
And I wonder, is this really me?

Przysięga

Tak jak klingę miecza Tak kują mnie
jak rozpalone do czerwoności żelazo
Chwytam zahartowaną stal, świecącą jasno nocą
Nie boję się
Teraz zmuszony przez coś czego nie rozumiem
Wyruszam oddając swój los w ręce historii

Twoja chwała, Przysięgam, że jadę po ciebie
Twoja potęga, Wierzę, że jedzie ze mną
Twoim sługą, jestem nim i zawsze będę

We śnie
Podchodzę do wiekowych drzwi
Zagłębiam się w tę mgiełkę
Byłem tam setki razy lub częściej
Walę pięściami (w te drzwi)
Teraz tam wewnątrz za tymi drzwiami, ten wiekowy ogień płonie
Chłopiec wchodzi (przez te drzwi) i niespodziewanie powraca mężczyzna

Dałem moje słowo i zdobyłem klucz
Oddałem moje serce i uwolniłem moją duszę
Nie ma odwrotu, podczas tej odysei
Bo czuję, że nagle jestem taki pełen życia
I zastanawiam się, czy to jestem naprawdę ja?KISS HOMEPAGE KISS - "(MUSIC FROM) THE ELDER" LYRICS
© KISS