A World without heroes ("[Music from] The Elder", 1981)

A World without heroes

A world without heroes
Is like a world without sun
You can't look up to anyone
Without heroes

And a world without heroes
Is like a never ending race
Is like a time without a place
A pointless thing devoid of grace

Where you don't know what you're after
Or if something's after you
And you don't know why you don't know
In a world without heroes

In a world without dreams
Things are no more than they seem
And a world without heroes
Is like a bird without wings
Or a bell that never rings
Just a sad and useless thing

Where you don't know what you're after
Or if something's after you
And you don't know why you don't know

In a world without heroes
There's nothing to be
It's no place for me

Świat bez bohaterów

Świat bez bohaterów
Jest jak świat bez słońca
Nikt nie budzi twojego podziwu
W świecie bez bohaterów

I świat bez bohaterów
Jest jak niekończący się wyścig
Jest jak czas pozbawiony miejsca
Jest czymś bezcelowym, pozbawionym wdzięku

Jest to tam, gdzie nie wiesz za czym ty podążasz
Ani czy coś podąża za tobą
I nie wiesz po co nie wiesz
W świecie bez bohaterów

W świecie bez marzeń
Wszystko jest co najwyżej takie jak się wydaje
I świat bez bohaterów
Jest jak ptak bez skrzydeł
Albo jak dzwon, który nigdy nie bije
Jest tylko czymś godnym ubolewania i bezużytecznym

Jest to tam, gdzie nie wiesz za czym ty podążasz
Ani czy coś podąża za tobą
I nie wiesz po co nie wiesz

W świecie bez bohaterów
Nie ma po co żyć
To nie jest miejsce stworzone dla mnieKISS HOMEPAGE KISS - "(MUSIC FROM) THE ELDER" LYRICS
© KISS