All the way ("Hotter than hell",1974)

All the way

One, two, three, four

You've got a lot to say
Every night and every sunny day
It's the same thing you've been sayin' to me
Every day

You say it's within your heart
You keep repeatin' that we'll never part
I'm so finally glad to hear you stop
For a day

You just keep talkin' louder
Complain to your mother and father
One of these days you'll push me all the way

You're wearin' clothes that fit you well
Baby, baby, you're not hard to sell
I'll tell you what you want to hear
For a day

So if you think you need advice
Just come to me, don't compromise
Baby, baby you're hypnotized
Every day

And you just keep talkin' louder
Complain to your mother and father
One of these days you'll push me all the way

Yes, you just keep talkin' louder
Complain to your mother and father
One of these days you'll push me all the way

Yes, you just keep talkin' louder
Complain to your mother and father
One of these days you'll push me all the way

You just keep talkin' louder
Complain to your mother and father
One of these days you'll push me all the way

You just keep talkin' louder
Complain to your mother and father
One of these days you'll push me all the way

Zupełnie mnie odtrącisz

Raz, dwa, trzy, cztery

Masz dużo do powiedzenia
Co noc i w każdy słoneczny dzionek
Mówisz mi o tej samej sprawie
Codziennie

Mówisz, że to leży ci głęboko na sercu
Wciąż powtarzasz, że nigdy nie rozstaniemy się
Wreszcie jestem rad słysząc, że przestaniesz
Przez jeden dzień

Wciąż tylko podnosisz głos
Narzekasz na mnie rozmawiając z matką i ojcem
Pewnego dnia zupełnie mnie odtrącisz

Ubierasz się w ciuchy, które dobrze na tobie leżą
Kochanie, kochanie, nietrudno ciebie sprzedać
Powiem ci to, co chciałabyś usłyszeć
Przez jeden dzień

Więc, sądzisz, że potrzeba ci rady
Zwróć się do mnie, nie idź na kompromis
Kochanie, kochanie, jesteś zahipnotyzowana
Codziennie

I ty tylko wciąż podnosisz głos
Narzekasz na mnie rozmawiając z matką i ojcem
Pewnego dnia zupełnie mnie odtrącisz

Tak, ty tylko wciąż podnosisz głos
Narzekasz na mnie rozmawiając z matką i ojcem
Pewnego dnia zupełnie mnie odtrącisz

Tak, ty tylko wciąż podnosisz głos
Narzekasz na mnie rozmawiając z matką i ojcem
Pewnego dnia zupełnie mnie odtrącisz

Ty tylko wciąż podnosisz głos
Narzekasz na mnie rozmawiając z matką i ojcem
Pewnego dnia zupełnie mnie odtrącisz

Ty tylko wciąż podnosisz głos
Narzekasz na mnie rozmawiając z matką i ojcem
Pewnego dnia zupełnie mnie odtrącisz

© KISS
Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2022