Hotter than hell cover

KISS - "HOTTER THAN HELL" (1974)

In 1974 KISS fans did not need to wait too long for the second LP. "Hotter than Hell" was released on October 22, 1974. In general, making this album the band was trying to discover a heavier lively sound compared to their debut, self-titled LP. "Hotter than Hell" was comparable to the first album named as "KISS". The fans were delighted with the music. It should be told that not only music but the must-see live performances, the participation in record store signing sessions and television appearances had caused KISS to grow in popularity.
The album "Hotter than Hell" was produced by Kenny Kerner and Ritchie Wise. KISS entered Los Angeles' Village Recorder to make it.
It is hard to point out which track is the best on this LP because the music does not need any recommendation.
Paul Stanley wrote three tough but nice songs (Got to Choose,Hotter than Hell and Mainline). Gene Simmons was able to introduce a couple of quite short but sweet tracks (All the Way and Watchin' You). Ace Frehley was an author of another two songs (Parasite, Strange Ways). Both could have been recognized as a heavy, untamed sound the band was searching for some time.
Comin' Home - the only song composed by Paul Stanley and Ace Frehley - actually paid tribute to New York City. The KISS musicians left their home city and were heading for Los Angeles in order to prepare the new material for "Hotter than Hell". The remaining two tracks (Goin' Blind and Let Me Go, Rock 'n' Roll) were on a parallel with the rest. Gene Simmons and Stephen Coronel created the former. The latter was composed by Gene Simmons and Paul Stanley.
The lyrics of "Hotter than Hell" center around the following topics:

KISS - "BARDZIEJ GORĄCO NIŻ W PIEKLE" (1974)

W 1974 roku fani KISS nie musieli za długo czekać na drugą płytę kapeli. "Bardziej gorąco niż w piekle", czyli "Hotter than Hell" wydano 22 października 1974 roku. Ogólnie rzecz biorąc, tworząc ten album, kapela próbowała odkryć cięższe, żywe brzmienie w porównaniu z ich debiutancką, noszącą taką samą nazwę jak zespół płytą. "Hotter than Hell" był porównywalnym dziełem do ich pierwszego albumu zatytułowanego "KISS". Fani byli zachwyceni tą muzyką. Trzeba także powiedzieć, że nie tylko muzyka, ale i ich wspaniałe koncerty, podpisywanie przez muzyków KISS płyt w sklepach na spotkaniach z fanami oraz ich pojawianie się w telewizji spowodowały, że KISS zyskał na popularności.
Album "Hotter than Hell" został wyprodukowany przez Kenny'ego Kernera i Ritchie'ego Wise'a. KISS weszli do studia "Village Recorder" w Los Angeles, aby nagrać tę płytę.
Jest trudno wskazać, który kawałek jest najlepszy na tej płycie, ponieważ muzyka na niej zawarta nie wymaga żadnej rekomendacji.
Paul Stanley napisał mocne brzmieniowo, ale ładne piosenki (Got to Choose,Hotter than Hell i Mainline). Gene Simmons był w stanie przedstawić kilka raczej krótkich, ale uroczych kawałków (All The way oraz Watchin' You). Ace Frehley był autorem kolejnych dwóch utworów (Parasite, Strange Ways). Oba można było uznać za ciężkie i dziewicze brzmienie, jakiego kapela poszukiwała od jakiegoś czasu.
Comin' Home - jedyna piosenka skomponowana przez Paula Stanley'a i Ace'a Frehley'a - właściwie była hołdem złożonym miastu Nowy Jork. Muzycy KISS wyjechali ze swojego rodzinnego miasta (Nowego Jorku) i ruszyli do Los Angeles w celu przygotowania nowego materiału na "Hotter than Hell". Dwa pozostałe kawałki (Goin' Blind oraz Let Me Go, Rock 'n' Roll) były porównywalne poziomem do reszty utworów z płyty. Gene Simmons i Stephen Coronel byli twórcami pierwszego z nich. Drugi został skomponowany przez Gene'a Simmonsa i Paula Stanley'a.
Teksty utworów z płyty "Hotter than Hell" koncentrują się wokół następujących tematów:

KISS HOMEPAGE