Hotter than hell ("Hotter than hell",1974)

Hotter than hell

Come on
She looked good
She looked hotter than hell
All dressed in satins and lace
I looked at her and it was just too clear
I had to get on the case
I said "Lady, oh lady, can I take you home
There's just so much we could do
I'll take you all around the whole wide world
Before the evening is through"
Hot, hot, hotter than hell
You know she's gonna leave you well done
Hot, hot, hotter than hell
Burn you like the midday sun
I asked her why she couldn't make up her mind
She said "You don't understand
I'd love to go, but there's something you should know"
She showed me her wedding band
Hot, hot, hotter than hell
You know she's gonna leave you well done
Hot, hot, hotter than hell
She'll burn you like the midday sun
Hot, hot, hotter than hell
You know she's gonna leave you well done
Hot, hot, hotter than hell
She'll burn you like the midday sun

Bardziej gorąco niż w piekle

Daj spokój
Ona wyglądała fajnie
Wyglądała na laskę budzącą diabelnie wielkie pożądanie
Była cała ubrana w atłas i koronki
Spojrzałem na nią i stało się to po prostu zbyt jasne dla mnie
Że musiałem skorzystać z okazji
Rzekłem „Panienko, oh panienko czy mogę zawieźć ciebie do domu
Jest tak wiele rzeczy, które moglibyśmy tam zrobić
Zabiorę cię w podróż dookoła świata
Zanim skończy się wieczór”
(Ona sprawia, że jest mi) gorąco, bardziej gorąco niż w piekle
Wiesz, że ona ugotuje ciebie do miękkości (jak warzywo)
(Ona sprawia, że jest mi) gorąco, bardziej gorąco niż w piekle
Spalasz się jak słońce w południe
Zapytałem ją dlaczego nie może zmienić zdania
Odpowiedziała „ Nie rozumiesz
Bardzo bym chciała wyjechać, ale jest coś o czym powinieneś wiedzieć”
Pokazała mi swoją obrączkę
(Ona sprawia, że jest mi) gorąco, bardziej gorąco niż w piekle
Wiesz, że ona ugotuje ciebie do miękkości (jak warzywo)
(Ona sprawia, że jest mi) gorąco, bardziej gorąco niż w piekle
Ona spali ciebie jak słońce w południe
(Ona sprawia, że jest mi) gorąco, bardziej gorąco niż w piekle
Wiesz, że ona ugotuje ciebie do miękkości (jak warzywo)
(Ona sprawia, że jest mi) gorąco, bardziej gorąco niż w piekle
Ona spali ciebie jak słońce w południe

© KISS
Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2022