Psycho Circus cover

"Psycho Circus" (1998)

"Psycho Circus" is an album that should be always remembered. The reasons are obvious. KISS confirmed that they were just able to get together. It was a team effort to create a record that turned out to be a fairly good KISS album. The success was a fact. KISS musicians seemed to do it again in the end of the 1990s. Listening to the music of "Psycho Circus" we could be very impressed. A series of tough music tracks (Psycho Circus, We Are One, Dreamin' etc.) accompanies a sentimental song sung by Peter Criss ( I Finally Found My Way). The last song (Journey of 1000 Years) is also similar to ballad. There are no poor tracks on this album. Furthermore, we can feel the glorious days of the band's past. The album marked a new era in KISS history.
The lyrics of "Psycho Circus" refer to:

"Cyrk Psycholi" (1998)

"Psycho Circus" czyli "Cyrk Psycholi lub Świrów" to album, który na zawsze pozostanie w pamięci. Powody są oczywiste. KISS potwierdzili, że potrafią znowu się zejść. Ta płyta była owocem zespołowego wysiłku i okazała się być raczej dobrym albumem KISS. Sukces płyty to fakt. Muzycy KISS chyba dokonali tego ponownie, tj. osiągnęli sukces pod koniec lat 90. XX wieku. Słuchając muzyki na płycie o wymownym tytule "Psycho Cyrk", czy też "Cyrk Psycholi" można być pod wrażeniem. Mocne kawałki (Psycho Circus, We Are One, Dreamin') towarzyszą nastrojowej piosence śpiewanej przez Petera Criss ( I Finally Found My Way). Ostatnia piosenka (Journey of 1000 Years) także przypomina balladę. Nie ma słabych kawałków na tym albumie. Co więcej słuchając muzyki można poczuć klimat tych chwalebnych, minionych dni zespołu. Ten album wyznaczył nową erę w historii KISS.
Teksty piosenek z "Psycho Circus" odnoszą się do :