Sonic Boom cover

KISS - "SONIC BOOM" (2009)

The fans had been waiting for eleven years since the last studio album release by KISS (namely "Psycho Circus"). During that time nobody expected the band to be back with a brand new studio set of songs. However, eventually it happened. The album entitled "Sonic Boom" was issued on October 6th, 2009. The artwork on the cover resembled "Rock And Roll Over". The album was actually part of a three-disc set which included also a CD of the greatest hits and a KISS live show DVD from Buenos Aires (Argentina). The album itself was produced by Paul Stanley. It was also the first long play recorded by the freshest KISS lineup featuring a guitarist Tommy Thayer and a drummer Eric Singer. They replaced Ace Frehley and Peter Criss in the early 2000s. Eric Singer was known for his former collaboration with BLACK SABBATH in the 1980s. The music of "Sonic Boom" came as a revelation to both the diehard fans and those people who were not impressed by KISS before. The album was much more better than might be expected. Some KISS fans even argued that it was not only superior to its predecessor ("Psycho Circus") but also to all the LPs released after "Creatures Of The Night" in the 1980s and 1990s.
In my opinion "Sonic Boom" is just as good as "Revenge" (1992) and "Psycho Circus" (1998). My favorite songs are: Modern Day Delilah, Russian Roulette, Yes I Know (Nobody's Perfect), All For The Glory, I'm An Animal, Say Yeah. Modern Day Delilah and Say Yeah were written and sung by Paul Stanley. Both tracks remind us of the glorious KISS hits of the 1970s. Russian Roulette and All For The Glory were composed by Paul Stanley and Gene Simmons. Considering the latter song, a great surprise is Eric Singer who proves to be a talented vocalist. Taking into account the former song, Gene Simmons does the right thing. Another great track on the album which is Gene's individual effort is Yes I Know (Nobody's Perfect). The last and the most inspiring song is a team effort by Paul Stanley, Gene Simmons and Tommy Thayer (I'm An Animal). Once again Gene Simmons does his best lending his rebellious voice. In terms of the sound, the song may have been inspired by God of Thunder from "Destroyer".
The lyrics of "Sonic Boom" may refer to the following topics:

KISS - "SONIC BOOM" (2009)

Fani czekali jedenaście lat odkąd wydano ostatni album studyjny KISS (mianowicie "Psycho Circus"). W tamtym czasie nikt nie spodziewał się, że zespół powróci z nowym zbiorem utworów studyjnych. Jednak w końcu to się stało. Album zatytułowany "Sonic Boom" został wydany 6 października 2009 roku. Grafika wykorzystana na jego okładce przypominała okładkę "Rock And Roll Over". Album stanowił właściwie część zestawu składającego się z trzech płyt, który zawierał również CD z największymi przebojami i płytę DVD z nagraniem koncertu KISS w Buenos Aires (Argentyna). Sam album został wyprodukowany przez Paula Stanleya. Był to także pierwszy long play nagrany przez najnowszy skład KISS z gitarzystą Tommy Thayerem i perkusistą Ericiem Singerem. Zastąpili oni Ace Frehleya i Petera Crissa na początku XXI wieku. Eric Singer był znany ze wsześniejszej współpracy z grupą BLACK SABBATH w latach 80. XX wieku. Muzyka z albumu pt. "Sonic Boom" zaskoczyła zarówno zagorzałych fanów KISS, jak i tych ludzi, którzy w przeszłości nie byli ich fanami. Album był dużo lepszy niż można by się spodziewać. Niektórzy fani KISS nawet twierdzili, że płyta była nie tylko lepsza od swojej poprzedniczki ("Psycho Circus"), ale także od wszystkich płyt KISS wydanych po "Creatures Of The Night" w latach 80. i 90. XX wieku.
Moim zdaniem "Sonic Boom" jest tylko tak dobrym albumem jak "Revenge" (1992) i "Psycho Circus" (1998). Moje ulubione utwory to: Modern Day Delilah, Russian Roulette, Yes I Know (Nobody's Perfect), All For The Glory, I'm An Animal, Say Yeah. Piosenki Modern Day Delilah i Say Yeah napisał i zaśpiewał Paul Stanley. Oba utwory przypominają nam o chwalebnych hitach KISS z lat 70. XX wieku. Utwory Russian Roulette i All For The Glory zostały skomponowane przez Paula Stanleya i Gene'a Simmonsa. Biorąc pod uwagę tę drugą piosenkę, wielką niespodzianką jest Eric Singer, który dowodzi, że jest utalentowanym wokalistą. Mając na względzie tę pierwszą piosenkę, Gene Simmons robi co do niego należy. Innym świetnym utworem z tego albumu, który powstał dzięki indywidualnemu zaangażowaniu Gene'a jest Yes I Know (Nobody's Perfect). Ostatni i najbardziej inspirujący utwór jest owocem zespołowego wysiłku Paula Stanleya, Gene'a Simmonsa i Tommy Thayera (I'm An Animal). Ponownie Gene Simmons robi co w jego mocy, użyczając swojego zbuntowanego głosu. Jeśli chodzi o swoje brzmienie, utwór mógł być inspirowany kawałkiem God Of Thunder z albumu "Destroyer".
Teksty utworów z "Sonic Boom" mogą odnosić się do następujących tematów: