The Black Spot cover

D.O.A. - "THE BLACK SPOT" (1995)

D.O.A. (an abbreviation for "Dead On Arrival") is a name for a famous and legendary punk rock band. Their homeland is Canada. The band was established in 1978, Vancouver, British Columbia. D.O.A. are known for a tremendous influence they have not only on punk rock but also hardcore music. Historically, they are still regarded as a founder of hardcore genre. It was actually their album entitled "Hardcore 81" which had marked a new era for punk music development. Moreover, their fruitful, but short-lasting cooperation with a charismatic figure - Jello Biafra (a frontman and a songwriter of an American, California-born band - DEAD KENNEDYS) kept the legend alive in punk rock circles. D.O.A. and Jello Biafra issued a fabulous, inspiring album entitled: "Last Scream of The Missing Neighbors" (1989).
I was able to pick out just one album by D.O.A. - "The Black Spot". It came out in the 1990s and a D.O.A. line-up during that time was as follows: Joe (Shithead) Keithley (guitars, vocals); Brian Goble (bass, vocals); Ford Pier (guitars, keyboards, vocals); John Wright (drums). Unfortunetely, Brian Goble is no longer with the band because he passed away in 2014. Brian was also an influential member of smashing Canadian bands THE SCULLS and THE SUBHUMANS in the past.
The cover is quite intriguing. A key element of the image is a king with the title black spot in his left hand but we should rather expect he will be holding an apple. Therefore, the artwork on the cover alludes to the things connected with power, control and authority. It may also illustrate a fear of losing control, dominance, charisma or leadership. An apple is a symbol of power, control, erudition. As seen biblically, it may also denote the knowledge of good and evil. Skimming through the lyrics of "The Black Spot" we may point to a few topics:

D.O.A. - "THE BLACK SPOT" (1995)

D.O.A. (skrót oznaczający "zmarli w dniu przyjazdu, martwi w terenie, sprowadzeni martwi" lub "doręczony/a uszkodzony/a list/przesyłka") jest nazwą słynnego i legendarnego zespołu punk rockowego. Ich ojczyzną jest Kanada. Zespół powstał w 1978 roku w Vancouver w prowinicji British Columbia. D.O.A. są znani ze swojego ogromnego wpływu wywieranego nie tylko na muzykę punkową, ale także na hardcore. Historycznie rzecz ujmując, są oni wciąż uznawani za jednego z twórców gatunku hardcore. To właściwie ich album zatytułowany "Hardcore 81" był tym, który wyznaczył nową erę w rozwoju muzyki punkowej. Ponadto ich owocna, lecz krótkotrwała współpraca z charyzmatyczną postacią - Jello Biafra (frontmanem i autorem utworów amerykańskiego, powstałego w Kaliforni zespołu - DEAD KENNEDYS) uczyniła ich legendę nadal żywą w punk rockowych kręgach. D.O.A. i Jello Biafra wydali znakomity, inspirujący album p.t.: "Last Scream of The Missing Neighbors" ("Ostatni krzyk zaginionych sąsiadów")-(1989).
Wybrałem tylko jeden album D.O.A. - "The Black Spot" ("Czarny punkt, plama, pole"). Został on wydany w latach 90. XX wieku i skład D.O.A. w tamtych latach był następujący: Joe (Shithead) Keithley (gitary, śpiew); Brian Goble (gitara basowa, śpiew); Ford Pier (gitary, klawisze, śpiew); John Wright (perkusja). Niestety, Brian Goble nie jest już z zespołem, ponieważ zmarł w 2014 roku. Brian był w przeszłości także wpływowym członkiem znakomitych kanadyjskich kapel THE SCULLS i THE SUBHUMANS.
Okładka płyty jest intrygująca. Kluczowym elementem graficznym jest król z tytułowym czarnym punktem (czarną plamą) w lewej dłoni, ale spodziewalibyśmy się, że powinien on raczej trzymać jabłko. Zatem, grafika na okładce nawiązuje do spraw związanych z władzą, kontrolą, panowaniem, rządzeniem. Może ona także obrazować strach przed utratą kontroli, dominacji, panowania, charyzmy lub przywództwa. Jabłko jest symbolem władzy, kontroli, erudycji. W rozumieniu biblijnym, może ono również oznaczać znajomość tego co jest dobre i złe. Zerkając na teksty utworów z "The Black Spot" można wskazać na kilka tematów: