THE DATA BASE "REAL ROCK SITE SO-CALLED TEMPLE"

The real rock site contains the lyrics as well as some biographic information about an artist or a band.It must be said that the information is incomplete.One might be even astonished by the fact that so many "important" bands are excluded from this data base. Moreover, this site presents the bands that have been chosen at random. Only a few bands and artists are included in the data base. There are thousands of them in the world.The barrier to overcome is the time. Collecting facts concerning the artists as well as translating the lyrics into Polish are time-consuming activities. However, I have not reached a final step of creation. It is not the end and I am going to continue in the future! So stay tuned...and wait patiently for the next bands and artists!

WHY THE REAL ROCK SITE IS WORTH VISITING?

It is not easy to answer to this question.The people can find this site useful or useless. It depends on what one could expect while browsing this site's content. If you are looking for mp3s, forums, chat and other multimedia stuff, you will be disappointed. It is not addressed to the punk, hardcore, power music fans who are fond of the website defined as a rich FTP server, too. However, I know that such servers are very popular and are often visited by adolescents. But the explorer, scientist or researcher should be more satisfied with it. The lyrics might be a valuable thing, especially while doing research into punk, hardcore and the related artists (Glenn Danzig, SLAYER) creativity. It can be useful for translators and interpreters.

BAZA DANYCH "STRONA PRAWDZIWEGO ROCKA TZW. ŚWIĄTYNIA

Strona prawdziwego rocka zawiera teksty oraz informacje biograficzne na temat artysty lub zespołu. Należy podkreślić, że informacja jest niepełna.Można nawet być zdziwionym z powodu faktu, że tak wiele "ważnych" kapel nie jest uwzględnionych w tej bazie. Co więcej baza prezentuje grupy,które wybrano dowolnie.Baza zawiera tylko kilku artystów i parę zespołów.Na świecie jest ich tysiące.Barierą, którą należy pokonać jest czas.Zbieranie faktów na temat artystów i tłumaczenie tekstów na polski to czynności czasochłonne.Jednak nie osiągnąłem jeszcze ostatniego szczebla w moim procesie tworzenia. To nie koniec pracy nad tą stroną i mam zamiar kontynuować w przyszłości!.Tak więc czekajcie cierpliwie na następne kapele i artystów.

DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ STRONĘ PRAWDZIWEGO ROCKA?

Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie.Ludzie mogą uznać tę stronę za przydatną lub nie.To zależy jakie mają oczekiwania, przeglądając tę stronę. Jeśli szukasz mp3, forum, czatów i innych multimedialnych zabawek to możesz być rozczarowany. Strona nie jest przeznaczona dla fanów muzyki punk, hardcore, new wave, którzy uwielbiają www, które dzięki FTP pozwalają na ściąganie różnych plików.Wiem, że takie serwery www są bardzo popularne i są często odwiedzane przez nastolatków. Jednak badacz czy też naukowiec powinni być bardziej z tej strony zadowoleni . Teksty literackie mogą okazać się czymś wartościowym, w szczególności wtedy, gdy prowadzimy badania na temat twórczości artystów punkowych, hardcore'owych, nowofalowych i innych (Glenn Danzig, SLAYER).Strona może być użyteczna dla tłumaczy i interpretatorów tekstów pisanych w języku nieformalnym, idiomatycznym i niekonwencjonalnym.

Na wszystkich stronach używam zestawu znaków Środkowoeuropejski (Windows-1250) lub Środkowoeuropejski (Windows). Normę według ISO stanowi inny system kodowania, stąd czasami mogą wystąpić kłopoty z polskimi literami. Natomiast w przypadku tekstów w języku angielskim nie ma to żadnego znaczenia.

The page was created by Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2017 ©